Visa Visa Visa Visa

Visa Business Electron

  • Neka vaš biznis bude u vašim rukama


OTP poslovne kartice čine jednostavnijim plaćanja modernom poslovnom čoveku. Proverite zašto!


Plaćajte brzo i jednostavno sve poslovne i putne troškove, gorivo, nabavku kancelarijskog materijala... Pratite troškove jednostavno i precizno.

Visa Business Electron kartica vam omogućava da obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima sa oznakom Visa, kao i da podižete gotovinu na bankomatima u našoj zemlji i inostranstvu. Visa BusinessElectron kartica je namenjena svim pravnim licima i preduzetnicima sa otvorenim tekućim računom u našoj banci. Rok važenja kartice je tri godine.


Raspoloživa sredstva na kartici

Iznos raspoloživih sredstava na kartici zavisi od visine sredstava na vašem dinarskom tekućem računu uključujući i sredstva dozvoljenog prekoračenja po dinarskom tekućem računu, a u okvirima mesečnog limita koji je određen po svakoj izdatoj kartici. Kao ovlašćeno lice za zastupanje preduzeća možete ovlastiti više osoba za raspolaganje sredstvima na računu do određenog iznosa na mesečnom nivou

Šta predstavlja limit koji ste odredili ovlašćenoj osobi

Ako ste ovlašćenoj osobi odredili mesečni limit od npr.100.000 RSD, to znači da u vremenskom periodu od 30 dana ovlašćena osoba može koristiti karticu do tog iznosa (period se posmatra od prvog do poslednjeg dana u mesecu).


Sredstva obezbeđenja

  • Pravna lica: Blanko sopstvena menica
  • Preduzetnici: Blanko sopstvena menica koja glasi na vlasnika
  • Za transakcije u inostranstvu zadužiće se dinarski tekući račun po prodajnom kursu za devize.
  • Izdavanje kartice je besplatno.
  • Mesečno održavanje kartice se naplaćuje 95 dinara.

Osiguranje

Paket osiguranja


Za sve korisnike platnih kartica, pripremili smo atraktivne pakete putnog i finansijskog osiguranja: Sigurno 30, Sigurno 45 i Sigurno 90. Specijalna pogodnost za korisnike Visa Business Charge kartice – besplatno osiguranje Sigurno 30!

 

 

 

Korisne informacije

Izgubljena ili ukradena kartica?