Upravljanje tokovima novca je ključni izazov savremenog poslovanja

Author
Rada Savić Direktor odeljenja za prodaju usluga globalnog transakcionog bankarstva

Nakon što smo u maju mesecu završili najkompleksniju bankarsku integraciju u ovom delu Evrope, naša nova OTP banka Srbija nastavila je da beleži uspehe na različitim poljima. Pored toga što je u 2020. godini imala ostvareni godišnji rast kredita od 15 odsto i postala prva u Srbiji po tržišnom učešću u ovom segmentu, a druga najveća banka po veličini aktive, nastavila je sa razvijanjem inovativnih bankarskih proizvoda i kreiranjem jedinstvenih rešenja prema potrebama svakog klijenta.

Jedna od oblasti poslovanja na koju smo najviše ponosni jeste transakciono bankarstvo uključujući faktoring poslovanje, u kome zauzimamo približno 40 odsto tržišnog učešća u faktoringu.

Poslovna rešenja kreirana po meri kompanije

I dalje zauzimamo lidersku poziciju u faktoringu, posedujemo visok nivo ekspertize i iskustva, a nema sumnje da će i ubuduće upravljanje tokovima novca ostati jedan od glavnih izazova u privredi.

Klijenti iz domena malih i srednjih preduzeća mogu na jednostavan način da dođu do likvidnih sredstava i naplate svoja potraživanja ustupanjem istih banci pre roka dospeća, a odobrenje faktoringa je brže i uslovi su često povoljniji u odnosu na kreditne proizvode. Kada je reč o velikim preduzećima, klijenti se najčešće odlučuju za uslugu obrnutog faktoringa, gde banka isplaćuje obaveze klijenta prema njegovim dobavljačima odmah po fakturisanju, a naplaćuje se od klijenta (kupca) u dogovorenim rokovima plaćanja.

Savremene digitalne usluge u eri ubrzane digitalizacije

Kao jedna od najinovativnijih banaka na srpskom tržištu, prepoznata po svojim naprednim uslugama elektronskog poslovanja, naša banka nudi mogućnost prihvatanja platnih kartica na web sajtu klijenta: e-commerce uslugu.

Za samo osam meseci ove godine sprovedeno je 3.5 miliona transakcija. E-commerce omogućava online prodaju proizvoda i usluga kroz prihvatanje uplata platnim karticama na sajtu korisnika, a usluga je automatizovana i dostupna 24 časa dnevno za kupce iz celog sveta. Ponuda banke predstavlja matičenje kompanije i aktivaciju E-commerce usluge, kao i integraciju aplikacije na strani banke. Kada je reč o plaćanjima platnim karticama na sajtu, u primeni je 3D Secure tehnologija koja je usklađena sa najvišim važećim standardima i obezbeđuje sigurnost vlasnicima kartica.

Za one kojima je dosta papira i žele da prave i šalju fakture elektronskim putem u ponudi je usluga – Hal E-Banking. Ceo proces pripreme, izdavanja, slanja i prijema, te plaćanja odvija se isključivo u elektronskom formatu kroz standardni sigurnosni kanal. Ovo je veoma korisna funkcionalnost u okviru keš menadžmenta, a na mesečnom nivou imamo i više od 20.000 e-fakutura.

Usluge i proizvodi skrojeni prema potrebama svakog klijenta

Zadovoljstvo klijenata je imperativ i prioritet, pa smo omogućili i najsavremenije načine upravljanja ličnim finansijama, od kojih smo neke uveli u trenucima kada su bili najpotrebniji – u jeku pandemije. Banka je godinama unazad pionir u ovoj oblasti, a dokaz za to jeste podatak da ima više od 250.000 digitalnih korisnika.

Iskustvo nam je pokazalo da klijenti imaju potrebu za bližim odnosom sa svojom bankom, koji podrazumeva konsultacije i pružanje informacija na dnevnom nivou. Zato imamo timove za svaki od segmenata, jer želimo da budemo partner na kog klijenti mogu da se oslone u svakom trenutku.

 

Tags:
    0 komentara
    Rada Savić Direktor odeljenja za prodaju usluga globalnog transakcionog bankarstva

    Vrati se gore