Uključenje u sistem

E-bank

Usluge E b@nking-a pružamo preko agenata:

- Halcom Personal E-Bank i

- Asseco Office banking

 

 

Korisne informacije

Kako se uključiti u sistem E-b@nking?

Tehnički uslovi

Način rada

Termini slanja naloga

Potrebna dokumentacija

Potrebne su vam detaljnije informacije?

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije

 

 

 

Preuzmite dokumentaciju