Trajni nalog Trajni nalog Trajni nalog Trajni nalog

Trajni nalog

  • Odmorite se od računa
  • Trajno zaboravite na svoje mesečne obaveze
  • Nema više čekanja u redu! Nema provizije!


OTP banka plaća račune umesto vas

Zaboravljate da platite komunalne usluge? Desi vam se da izgubite račun za telefon? Imamo rešenje - račune za komunalne usluge, osiguranje, fiksne i mobilne telefone, platiće OTP banka u vaše ime, direktnom naplatom sa vašeg tekućeg računa.


Korisne informacije

Plaćanje računa

Uz pomoć Trajnog naloga OTP banke možete plaćati račune za sledeća preduzeća:

  • JKP Informatika Novi Sad
  • JKP Objedinjena naplata Niš
  • JKP Infostan Beograd
  • Telenor Srbija
  • VIP mobile Srbija
  • Telekom Srbija /fiksna i mobilna telefonija/
  • A.D. Dunav osiguranje Beograd
Uz pomoć trajnog naloga, kao uredan platiša, možete ostvariti različite privilegije i popuste koje nude neke od ovih kompanija.

Ukoliko se do 24-tog u mesecu prijavite za plaćanje računa JKP Objedinjene naplate Niš, JKP Infostan Beograd i Telekoma, vaši računi za taj mesec će biti plaćeni na vreme, u narednom mesecu.

Za plaćanje računa JKP Informatike, Telenora i VIP-a, potrebno je da do poslednjeg radnog dana u mesecu prijavite svoj trajni nalog i već narednog meseca računi će biti plaćeni za mesec u kome ste se registrovali.
Naplata sa tekućih računa će se okvirno raditi u periodu od 10 do 20 u mesecu, u zavisnosti od pružaoca usluge, te je potrebno u tom periodu obezbediti sredstva na računu.

Da biste aktivirali svoj trajni nalog za plaćanje računa potrebno je da u filijalu banke donesete ceo račun zajedno sa uplatnicom pružaoca usluge, neophodne za aktivaciju naloga.

Možete dobijati i SMS obaveštenje o tome da li je račun plaćen i u kom iznosu, a možete dobiti i overenu potvrdu o izvršenom nalogu, na vaš zahtev. SMS poruka se plaća 4 dinara, a potvrda 20 dinara i izdaje se u filijali OTP banke.

Šta je trajni nalog sa fiksnim iznosom i datumom u mesecu?

Koristite trajni nalog za prenos sredstava sa jednog na drugi račun, unutar i van banke sa odabranom učestalošću i periodom važenja.
Prijavljivanje i korišćenje usluge je besplatno, registrujte se u najbližoj filijali OTP banke!

Za razliku od direktne naplate, za trajni nalog navodite fiksni iznos i datum u mesecu (učestalost i period važenja) kada želite da se izvršava trajni nalog. Trajni nalog možete da otvorite ne samo za dinarski tekući račun, kao Direct debit nalog, već i za druge Vaše račune (dinarski, devizni tekući i štedni račun), tako da se trajnim nalogom možete obavljati interne i eksterne dinarske prenose sredstava i menjačke poslove. Kod menjačkih poslova se koristi varijabilna kursna lista.

Prenosi sredstava na račune unutar Banke se ne plaćaju, dok za eksterne trajne naloge važe provizije kao za eksterne transakcije na šalteru!

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije