0800 23 23 22

Stubovi društveno odgovornog poslovanja

Društveno odgovorno poslovanje Vojvođanske banke se temelji na sledećim stubovima:

Odgovornost prema tržištu
Odgovornost prema zaposlenima
Odgovornost prema zaštiti životne sredine
Odgovornost prema zajednici

Odgovornost prema zajednici u kojoj poslujemo predstavlja strateško opredeljenje Banke, u cilju stvaranja partnerstava koji doprinose održivom napretku društva.

Odgovornost prema zajednici

Klub prijatelja UNICEF-a

OTP banka je ponosni član Kluba prijatelja UNICEF-a. Podrška Banke se odvija u dva pravca:

Direktnom podrškom putem mesečnih donacija;
Omogućili smo svim klijentima da postanu članovi Kluba prijatelja UNICEF-a putem usluge trajni nalog. Ova usluga je oslobođena provizije, a klijenti sami definišu visinu novčanih sredstava koje žele da doniraju na mesečnom nivou.
Ovim putem želimo da pomognemo u formiranju boljeg života dece. Ulaganje u decu je ulaganje u bolju sadašnjost i budućnost.

Detinjstvo svakog deteta predstavlja slagalicu. Samo ako se slože svi njeni delovi: zdravstvena zaštita, odgovarajuća ishrana, kvalitetno i inkluzivno obrazovanje i bezbedno i podsticajno porodično okruženje – dete može da izraste u srećnu i uspešnu osobu.

Više informacija o Klubu prijatelja UNICEF-a možete naći na stranici

www.unicef.rs

Kulturno nasleđe

Paralelno sa dugogodišnjom bankarskom aktivnošću, OTP banka se sa zadovoljstvom može pohvaliti da je u tom periodu u svoje vlasništvo stekla bogatu kolekciju radova likovne umetnosti.

Uvažavajući mišljenje stručnjaka i poznavalaca likovne umetnosti, sakupljena umetnička dela u vlasništvu Vojvođanske banke se mogu opisati kao veoma vredna umetnička kolekcija koja obuhvata radove srpskih i vojvođanskih umetnika druge polovine XX veka.

Do 2008. godine u prostoru OTP banke u Novom Sadu, najpre u upravnoj zgradi (sada Trg slobode 5), a kasnije u prostoru opremljene galerija (današnja filijala Trg slobode), organizovane su izložbe u saradnji sa stručnjacima likovne umetnosti.

OTP banka i Galerija Matice srpske su krajem juna 2016. godine potpisale Ugovor o poslovnoj saradnji, a finansijska sredstva u iznosu od 5.200.000 dinara, koje je ostvarila ovim ugovorom, Galerija je usmerila ka obnovi fasade, odnosno u potpunu rekonstrukciju ulaza i ugradnju spoljnog lifta za osobe sa invali ditetom. Sa druge strane, stručni tim Galerije radi na popisu, obradi i katalogizaciji zbirke dela likovne umetnosti sakupljene pod krovom Banke. Očuvanje kulture i kulturne baštine društva predstavlja očuvanje vrednosti, indetiteta, istorije jednog naroda. Princip naše Banke je da pored očuvanja kulture i kulturne baštine, ona mora postati dostupna svim građanima. Očuvanje kulture i kulturne baštine društva predstavlja očuvanje vrednosti, indetiteta, istorije jednog naroda. Princip naše Banke je da pored očuvanja kulture i kulturne baštine, ona mora postati dostupna svim građanima.

Prvi rezultat saradnje je izložba „Odgovorno u kulturi“ (21. oktobar – 8. novembar 2016, Galerija Matice srpske, Novi Sad) na kojoj je predstavljen izbor od 40 umetničkih dela iz bogate kolekcije koja broji preko šesto radova slikara s vojvođanskog podneblja iz druge polovine XX veka, koje obrađuju teme panonskog miljea – pejzaže, gradske i ruralne predele i mrtve prirode. Izložba „Odgovorno u kulturi“ (5. april – 12. maj 2017.) je gostovala u prostoru Narodne banke Srbije u Beogradu, kada su i beogradskoj publici predstavljena odobrana dela iz bogate kolekcije umetničkih dela u vlasništvu OTP banke. Nakon Beograda, deo izložene kolekcije je gostovao u filijalama OTP banke u Kragujevcu, Čačku, Apatinu, Zrenjaninu i Subotici u periodu jun – septembar 2017. godine u okviru putujuće izložbe „Karavan slika“. Na ovaj način smo želeli da bogatu umetničku kolekciju koju OTP banka poseduje učinimo dostupnom ljubiteljima umetnosti širom Srbije.

Galerija umetničkih slika

Retrospektiva umetničkih slika, koje su bile predstavljene na izložbi „Odgovorno u kulturi“ (21. oktobar – 8. novembar 2016, Galerija Matice srpske, Novi Sad)

Korporativno volontiranje

Godinama unazad, OTP banka konstantno teži da na različite načine doprinese zajednici u kojoj posluje. Bitan segment društveno odgovornog poslovanja Banke je korporativno volontiranje. Za nas je cilj korporativnog volontiranja da se zaposleni Vojvođanske banke kroz dobrovoljno angažovanje, direktno ili indirektno, susretnu sa problemima u društvu, bilo da su socijalnog, kulturološkog, ekonomskog ili ekološkog karaktera.

Odlučili smo da 2017. godinu posvetimo upravo volontiranju, te su zaposleni OTP banke učestvovali u sledećim volonterskim akcijama:

  • Naš Beograd (u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje)
  • Volonterska akcija regiona Južna Vojvodina
  • Volonterska akcija regiona Beograd
  • Volonterska akcija regiona Istočna Srbija
  • Volonterska akcija regiona Zapadna Srbija
  • Volonterska akcija regiona Severna Vojvodina

Ukupno 133 volontera OTP banke su tokom 2017. godine volontirali 572 časa u 6 lokalnih zajednica i samim tim dali svoj doprinos za poboljšanje uslova života više hiljada naših sugrađana.

Znakovni jezik

OTP banka je prva banka u Srbiji u čijim poslovnicama gluve i nagluve osobe mogu da komuniciraju koristeći srpski znakovni jezik. Preko sto zaposlenih naše Banke je prošlo kroz specijalno koncipiranu obuku, kako bi naučili osnove srpskog znakovnog jezika, sa ciljem da gluve i nagluve osobe mogu da obavljaju osnovne bankarske poslove bez angažovanja tumača za znakovni jezik, kojih u Beogradu ima samo sedam.

 

Dobrovoljna edukacija je započeta u novembru 2014. godine. Do sada su obuke organizovane u Beogradu, Novom Sadu, Zrenjaninu, Jagodini, Paraćinu, Kragujevcu, Nišu, Kuršumliji, Užicu i Kraljevu. Cilj nam je da sve poslovnice OTP banke imaju zaposlene koji su obučeni za korišćenje srpskog znakovnog jezika i na taj način prilagođeno komuniciraju sa gluvim i nagluvim osobama. Do sada je, specijalno dizajniranom nalepnicom, označeno 15 filijala u 13 gradova.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore