Dinarska štednja

Saznajte koje su prednosti dinarske štednje.

Štednja!

Oročena štednja

Ukoliko želite možete automatski preneti sredstva po osnovu obračunate i pripisane kamate na neki od računa po viđenju.


Pregled kamatnih stopa

Oročeni dinarski depoziti sa isplatom kamate po isteku oročenja - minimalan iznos 5.000 RSD
1 mesec
3 meseca
6 meseci
12 meseci
1,30%
1,70%
2,00%
2,50%
Oročeni dinarski depoziti sa mesečnom isplatom kamate - minimalan iznos 5.000 RSD
3 meseca
6 meseci
12 meseci
1,50%
1,50%
2,00%
 • Kamatna stopa je fiksna za ugovoren period oročenja. Oročeni depoziti na 1 mesec se ne reoročavaju.
 • Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou
 • Kamatne stope su iste za sredstva domaćih i stranih fizičkih lica.

OTP Tempo štedni račun

OTP Tempo štedni račun je vrsta stepenaste štednje kod koje se kamata uvećava svakog kalendarskog meseca.
Jedan ciklus OTP Tempa traje dvanaest meseci.

 • Novac Vam je u svakom trenutku na raspolaganju uz pripadajuću kamatu.*
 • Kamatne stope su fiksne u toku trajanja prvog ciklusa, a po isteku istog visina kamatne stope je 0,10% godišnje.
 • Kamatna stopa raste iz meseca u mesec u okviru jednog ciklusa
 • Što duže ostaju sredstva na računu, veći je iznos kamate
 • Minimalan ulog prilikom otvaranja računa je 5.000 dinara
 • Gotovinske uplate na račun su moguće samo u toku trajanja prvog kalendarskog meseca svakog ciklusa
 • Interni prenosi sredstava sa jednog računa na drugi u okviru OTP banke se ne naplaćuju
 • Otvaranje računa je jednostavno i potpuno besplatno, kao i vodjenje i gašenje istog


Pregled kamatnih stopaOTP Tempo 12 meseci
Period I mesec II mesec III mesec IV mesec V mesec VI mesec
Kamatna stopa 0,10% 0,40% 0,70% 1,10% 1,40% 1,50%
             
Period VII mesec VIII mesec IX mesec X mesec XI mesec XII mesec
Kamatna stopa 2,30% 2,50% 3,00% 4,00% 6,00% 7,00%
*Kamatne stope su iskazane na godišnjem nivou. Po isteku prvog ciklusa od otvaranja računa, kamatna stopa je 0,10% godišnje.

Reprezentativan primer:

Depozit 100.000 RSD, bez isplata sa računa do isteka ciklusa
Ukupan broj dana u godini tj. ciklusu: 365 dana, depozit položen 01.01.2017.
Kamata po isteku prvog 12-omesečnog ciklusa: 2.491,73 RSD
Ukupno za isplatu: 102.491,73 RSD

Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)

021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.