Gold paket

Ekskluzivan paket tekućeg računa za klijente koji traže sve što savremeno bankarstvo nudi!

Gold paket!

Otvorite besplatno vaš Gold paket računa u bilo kojoj poslovnici OTP banke.
Za sve detaljnije informacije kontaktirajte nas odmah preko on line servisa za Pakete računa.


Šta vas očekuje u okviru Gold paketa?

  • Bonus štedni račun za sredstva po viđenju
  • SMS servis


Pored osnovnih usluga, u okviru Gold paketa možete koristiti:


Planirate zakup sefa?

Ukoliko razmišljate o zakupu sefa, preporučujemo vam Gold Plus paket.
Po jednoj ceni koristite sve pogodnosti Gold paketa i uzmite ključ od sefa.

Naknade i provizije