E - paket

Ukoliko koristite savremenu tehnologiju, često kupujete na internetu, a za odlazak u banku nemate vremena, onda je E paket pravi izbor za vas!

E - paket!

Otvorite besplatno vaš E paket računa u bilo kojoj poslovnici OTP banke.
Za sve detaljnije informacije kontaktirajte nas odmah preko on line servisa za Pakete računa.


Šta vas očekuje u E-paketu?

Naknade i provizije