Stambeni krediti VLADAJU!

Stambeni krediti bez NKOSK!
NKS od 2,99% do 3,75% + 6M EURIBOROnline prijava

Svi podaci uneti kroz ovu aplikativnu formu su zaštićeni i koristiće se isključivo u cilju Vašeg informisanja o kreditu.
Prezime *
   
Grad u kome živite* Kontakt telefon *
   


Sigurnosni kod * kod php Reload Image


Polja označena * su obavezna


Izračunajte ratu odmah!

Redovna ponuda: 3,75% + 6M EURIBORKalkulator kredita

Koliki Vam je iznos kredita potreban?
Izaberite period otplate
Potrebna minimalna plata
Iznos mesečnog
anuiteta            
Obračunati mesečni anuitet je okviran i isključivo je informativnog karaktera. Za preciznije informacije posetite najbližu filijalu OTP banke.


Specijalna ponuda*: 2,99% + 6M EURIBORKalkulator kredita

Koliki Vam je iznos kredita potreban?
Izaberite period otplate
Potrebna minimalna plata
Iznos mesečnog
anuiteta            
Obračunati mesečni anuitet je okviran i isključivo je informativnog karaktera. Za preciznije informacije posetite najbližu filijalu OTP banke.

* Specijalna ponuda se odnosi na klijente sa značajnim prihodima i imovinom.Uslovi kreditiranja

 • Iznos kredita: od 10.000 do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR (iznos kredita može biti maksimalno 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nekretnine ili njene procenjene vrednosti odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na drugom objektu)
 • Valuta kredita: dinarski kredit indeksiran u EUR
 • Rok otplate: do 25 godina
 • Indeksacija kredita: kredit se isplaćuje u dinarima po srednjem kursu NBS za evro na dan isplate kredita
 • Mesečne obaveze se otplaćuju u dinarima po srednjem kursu NBS za evro u momentu plaćanja
 • Mogućnost uključivanja solidarnog dužnika
 • Obavezan prijem zarade na tekući račun u OTP banci.


Kamatna stopa

 • Promenljiva nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: od 2,99% do 3,75% + 6M EURIBOR

Kamata se usklađuje sa vrednošću 6M EURIBOR-a na kvartalnom nivou.Naknade

Naknada za puštanje kredita u korišćenje:

 • do 1,25% jednokratno prilikom odobravanja kredita

Naknada za održavanje kreditnog računa (fiksna):

 • 0,16% od iznosa odobrenog kredita, na šestomesečnom nivou.Reprezentativni primeriRedovna ponuda

Reprezentativni primer na period od 25 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 3,75% + 6M EURIBOR

Iznos kredita banke u EUR 60.000
Naknada za puštanje kredita u korišćenje u EUR 750
Mesečni anuitet u EUR          298
EKS ** 4,32%
** U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 16.10.2017. (-0,2740%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.


Specijalna ponuda *

Reprezentativni primer na period od 25 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 2,99% + 6M EURIBOR , bez naknade za puštanje kredita u korišćenje

Iznos kredita banke u EUR 60.000
Mesečni anuitet u EUR          274
EKS ** 3,45%
** U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 16.10.2017. (-0,2740%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
* Specijalna ponuda se odnosi na klijente sa značajnim prihodima i imovinom.

Naknade za primer od 60.000 EUR

 • Menica: bez naknade
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za održavanje kreditnog računa: 96 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro, na šestomesečnom nivou
 • Naknada za održavanje tekućeg računa: 155 dinara.

Ostale naknade

Ostale naknade i takse vezane za kredit na koje banka ne utiče, a koje zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. prikazane na primeru iznosa kredita od 60.000 evra:

 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 evra
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra
 • Taksa za upis hipoteke: 20.000 dinara.


Obezbeđenje kredita

 • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za penzionere)
 • Sopstvena menica
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na OTP banku
 • Uspostavljanje založnog prava (hipoteke) prvog reda nad predmetnom ili drugom nepokretnošću u korist OTP banke
 • Polisa životnog osiguranja vinkulirana na OTP banku (opciono).