Otvoreni keš kredit sa osiguranjem

Otvoreni keš kredit možete dobiti bez obzira da li ste klijent OTP banke ili imate račun u drugoj banci. Za kredit do 2.000.000 dinara dovoljna je samo menica i administrativna zabrana.
Rok otplate i do 120 meseci!

Otvoreni kes kredit

Kako do Otvorenog keš kredita

Korisnik kredita može biti zaposleno lice i preduzetnik-paušalac koji posluje minimum dve godine. Otvoreni keš kredit možete dobiti bez obzira da li svoju zaradu primate preko OTP tekućeg računa ili ne. Potrebno je da imate najmanje 21 godinu života u momentu podnošenja zahteva za kredit odnosno najviše 72 godine u momentu otplate poslednje rate kredita.



 
Refinansirajte kredite, kreditne kartice, dozvoljeni minus, lizing uz mogućnost dobijanja dodatnog keša!


Zašto je dobro osiguranje kredita?

Otvoreni keš kredit vam pruža dodatnu sigurnost – ne morate da brinete o otplati kredita u nepredviđenim situacijama.

Uz osiguranje imate:

 • Finansijsku zaštitu tokom celog perioda otplate
 • Mali trošak osiguranja uz veliko pokriće
 • Mesečno plaćanje premije osiguranja
 • Osiguranje na jednostavan način, jednim dolaskom u banku!

Šta pokriva osiguranje?

Zaposleni: smrt usled nezgode i trajni invaliditet usled nezgode, gubitak posla i privremenu sprečenost za rad (bolovanje)

Preduzetnici koji paušalno plaćaju porez: smrt usled nezgode i trajni invaliditet usled nezgode

U slučaju nastupanja trajnog invaliditeta i smrti usled nezgode, osiguranje pokriva iznos neotplaćenog duga iz ugovora o kreditu, a prema važećem planu otplate kredita na dan nastanka osiguranog slučaja.

U slučaju nastupanja bolovanja ili gubitka posla, osiguranje pokriva rate kredita za svakih 30 dana trajanja bolovanja odnosno nezaposlenosti i to najviše 6 rata za bolovanje i 3x6 rata za slučaj gubitka posla.

Kako prijaviti štetu?

Da bi proces naknade štete bio što brži, potrebno je prijaviti osigurani slučaj u Vašoj filijali OTP banke gde ćete dobiti obrazac Prijava štete koji je potrebno da popunite, a uz njega dostavljate sledeću dokumentaciju:

Rizik od smrti ili invaliditeta usled nezgode:

 • Potvrda o smrti ili drugi dokument iz kojeg se vidi uzrok smrti - u slučaju smrti
 • Medicinska dokumentacija kojom se potvrđuje nastanak trajnog invaliditeta iznad 50% - u slučaju invaliditeta

Rizik od privremene sprečenosti za rad (bolovanje duže od 30 dana):

 • Izveštaj o privremenoj sprečenosti za rad
 • Medicinska dokumentacija koja sadrži ime i prezime lekara koji je pregledao osiguranika (nalaz)

Za svaki dodatni mesec bolovanja potrebno je ponovo doneti gore navedenu dokumentaciju.

Rizik od gubitka posla (nezaposlenost duža od 30 dana):

 • Rešenje o prestanku radnog odnosa
 • Potvrda o nezaposlenosti i pravu na novčanu naknadu za vreme nezaposlenosti koju je izdala Nacionalna služba za zapošljavanje.

Za svaki dodatni mesec nezaposlenosti duže od 30 dana potrebno je ponovo doneti Potvrdu o nezaposlenosti (najkasnije do 10-og u mesecu za protekli mesec).

Detaljnije informacije možete pročitati u Opštim i Posebnim uslovima osiguranja.


Uslovi kreditiranja

 • Iznos kredita: od 20.000 do 5.000.000 dinara
 • Period otplate: od 6 do 120 meseci
 • Naknada za održavanje kreditnog računa: 0,25% od iznosa odobrenog kredita, na šestomesečnom nivou
 • Naknada za puštanje kredita u korišćenje: 2% od iznosa odobrenog kredita (minimum 2.000 dinara). Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita.
 • Premija osiguranja kredita (mesečno, na ostatak duga): zaposleni 0,1308%; paušalci 0,0375%
 • Menica i izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade


Kamatna stopa

Zaposleni sa prijemom plate u OTP banci: 6M BELIBOR + 6,5%

Zaposleni koji primanja ne ostvaruju preko računa u OTP banci i paušalci: 6M BELIBOR + 11,5%



 
U toku otplate kredita možete prebaciti primanja na tekući račun u OTP banci i odmah
otplaćivati kredit uz nižu kamatu!


Kalkulator kredita za zaposlene sa prijemom plate preko računa u OTP banci



Kalkulator kredita

Koliki Vam je iznos kredita potreban?
Izaberite period otplate
Potrebna minimalna plata
Iznos mesečnog
anuiteta            
Obračunati mesečni anuitet je okviran i isključivo je informativnog karaktera. Za preciznije informacije posetite najbližu filijalu OTP banke.

Kalkulator kredita za klijente koji primanja ne ostvaruju preko računa u OTP banci i klijente koji paušalno plaćaju porez



Kalkulator kredita

Koliki Vam je iznos kredita potreban?
Izaberite period otplate
Potrebna minimalna plata
Iznos mesečnog
anuiteta            
Obračunati mesečni anuitet je okviran i isključivo je informativnog karaktera. Za preciznije informacije posetite najbližu filijalu OTP banke.


Reprezentativni primeri

Reprezentativni primeri za zaposlene sa prijemom plate preko računa u OTP banci

  Primer 1 Primer 2
Iznos kredita u RSD 250.000 500.000
Period otplate u mesecima 48 96
Mesečni anuitet u RSD           6.314 7.527
Godišnja nominalna kamatna stopa        6M BELIBOR + 6,5%
EKS 14,11% 13,47%
Naknada u RSD za održavanje kreditnog računa (šestomesečna) 0,25% 625 1.250
Naknada u RSD za puštanje kredita u korišćenje 5.000 10.000
Premija osiguranja kredita - mesečno na ostatak duga 0,1308% 0,1308%
Menica i izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD 0 RSD
* Primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
** U obračunu EKS, korišćena je vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.06.2017. (3,71%).

Zainteresovani ste za kredit?


Naknade i provizije




 

On line prijava za kredit

Potreban vam je kredit?
Kontaktirajte nas preko on line forme i odgovor ćete dobiti veoma brzo!

Prijava