Nenamenski krediti sa 100% depozita

Nenamenski dinarski kredit koji isplaćujemo u dinarima po srednjem kursu NBS za EUR. Prevremena otplata kredita se ne naplaćuje.

Uslovi kreditiranja: 

 • Iznos kredita: do iznosa pokrivenog depozitom
 • Valuta kredita: RSD indeksiran u EUR
 • Indeksacija kredita: kredit se isplaćuje u RSD po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate kredita. Otplata mesečnih obaveza vrši se u RSD po srednjem kursu NBS za EUR u momentu plaćanja
 • Depozit u EUR: u visini glavnice kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate kredita
 • Promenljiva nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 6M EURIBOR + 3,99%
 • Naknada za puštanje kredita u tečaj: 1,00% (minimum 20 EUR)
 • Naknada za održavanje tekućeg računa: od 155 RSD mesečno
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za prevremenu otplatu: 0%

Usklađivanje kamatne stope sa visinom 6M EURIBOR-a vrši se na kvartalnom nivou.

Zbog visokog iznosa depozita, koji služi kao obezbeđenje kredita, u odnosu na iznos kredita, ne postoji ekonomski smisleno rešenje za iskazivanje EKS-a

Reprezentativni primer

Primer je na period od 60 meseci, za nominalnu kamatnu stopu od 6M EURIBOR + 3,99% godišnje (vrednost 6M EURIBOR-a na dan 28.08.2014 - 0,271%)
Iznos kredita banke u EUR Mesečni anuitet u EUR EKS na godišnjem nivou Ukupan iznos kredita koji će klijent vratiti po konačnoj otplati kredita (uključujući i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita)
10.000 185 U skladu sa napomenom iznad 11.255 EUR
Primeri otplate kredita su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Naknade vezane za iznos kredita iz reprezentativnog primera:

 • Naknada za puštanje kredita u tečaj: 100 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR (može se platiti iz odobrenog kredita)
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za održavanje tekućeg računa: od 155 RSD mesečno
 • Naknada za izmenu Ugovorenih uslova kredita: jednokratno 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan plaćanja.
 • Naknada za prevremenu otplatu: 0%


Informišite se!

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou, možete pogledati ovdeObezbeđenje kredita

 • Depozit u visini glavnice kredita i pripadajuće kamate za ceo period otplate kredita

Naknade i provizije


 

On line prijava za kredit

Potreban vam je kredit?
Kontaktirajte nas preko on line forme i odgovor ćete dobiti veoma brzo!

Prijava