Kredit za adaptaciju i proširenje stambenog prostora

Da vaš stambeni prostor postane dom

Kredit za adaptaciju

Uslovi kreditiranja

 • Iznos kredita: od 3.000 do 15.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR
 • Period otplate: od jedne do 15 godina
 • Bez učešća: ukoliko je predmet obezbeđenja druga nepokretnost čija je vrednost za 30% veća od traženog iznosa kredita
 • Učešće: min. 30%
 • Valuta: u RSD indeksirano u EUR
 • Indeksacija kredita: kredit se isplaćuje u RSD po srednjem kursu NBS za EUR na dan isplate kredita. Otplata mesečnih obaveza vrši se u RSD po srednjem kursu NBS za EUR u momentu plaćanja.

Isplata kredita

30% kredita se isplaćuje gotovinski na tekući račun korisnika, a preostalih 70% kredita se isplaćuje bezgotovinski. Iznos kredita može i u celosti (100%) da se isplaćuje bezgotovinski.Kalkulator kredita

Koliki Vam je iznos kredita potreban?
Izaberite period otplate
Potrebna minimalna plata
Iznos mesečnog
anuiteta            
Obračunati mesečni anuitet je okviran i isključivo je informativnog karaktera. Za preciznije informacije posetite najbližu filijalu OTP banke.


Kamata

 • Promenljiva nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 3M EURIBOR + 9,50%
Kamata se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na kvartalnom nivou.Informišite se!

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou, možete pogledati ovdeKolike su naknade?

 • Naknada za puštanje kredita u tečaj: 1%

Prevremena otplata kredita

Naplaćuje se samo u slučaju u slučaju kada je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD u periodu od 12 meseci. Visina naknade je limitirana do visine pretrpljene, a najviše do:

 • 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo više od 1 godine
 • 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo manje od 1 godine
Naknada ni u kom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koji bi bio plaćen za period od prevremene otplate do roka ispunjenja obaveze.
Naknada za izmenu Ugovorenih uslova kredita: jednokratno 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan plaćanja.

Ostale naknade

Ostale naknade i takse vezane za kredit koje se na koje banka ne utiče, a koje zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. prikazane na primeru iznosa kredita od 15.000 EUR:

 • Menica: bez naknade
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Overa založne izjave: 7.200 RSD
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 EUR
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 EUR
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 EUR
 • Upis hipoteke 20.000 RSD

Reprezentativni primer

Primer na period od 15 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 3M EURIBOR + 9,5%
Iznos kredita banke u EUR 15.000
Mesečni anuitet u EUR 153 EUR
EKS 10,49% *
* U obračunu EKS-a, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 03.11.2015. (0,068%).
Primer otplate kredita su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Naknade/troškovi, za primer od 15.000 EUR su, pored napred navedenih naknada van banke, i:

 • Naknada za obradu kreditnog zahteva: 150 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR, jednokratno
 • Prevremena otplata kredita: naplaćuje se samo u slučaju u slučaju kada je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD u periodu od 12 meseci.

Visina naknade je limitirana do visine pretrpljene štete, a najviše do:

 • 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo više od 1 godine
 • 0,5% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo manje od 1 godine
 • Naknada ni u kom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koji bi bio plaćen za period od prevremene otplate do roka ispunjenja obaveze
 • Naknada za izmenu Ugovorenih uslova kredita: jednokratno 10 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR na dan plaćanja


Obezbeđenje kredita

 • Administrativna zabrana
 • Blanko sopstvena menica
 • Hipoteka I reda upisana u korist OTP banke
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na OTP banku


Naknade i provizije

 

On line prijava za kredit

Potreban vam je kredit?
Kontaktirajte nas preko on line forme i odgovor ćete dobiti veoma brzo!

Prijava