OTP Senior Keš kredit

Ispunite želje uz OTP Senior keš kredit sa životnim osiguranjem! Specijalna ponuda – OTPlata do 78. godine života!

Kredit i po

Kako do OTP Senior Keš kredita

OTP Senior Keš kredit možete dobiti bez obzira da li svoju penziju primate preko OTP tekućeg računa ili ne. Ukoliko se opredelite da penziju primate preko računa u našoj banci, dobijate povoljnije uslove kreditiranja.

Specijalna ponuda - starosna granica prilikom OTPlate poslednje rate je i do 78 godina!

Uslovi kreditiranja

 • Iznos kredita: 20.000 - 5.000.000 dinara
 • Period otplate: Od 6 do 120 meseci
 • Naknada za održavanje kreditnog računa: 0,25% od iznosa odobrenog kredita, na šestomesečnom nivou
 • Naknada za puštanje kredita u korišćenje:
  2% + procenat koji zavisi od starosne dobi klijenta i perioda otplate kredita. Naknada se može platiti iz odobrenog iznosa kredita!
 • Menica i izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade

Zašto je dobro uzeti kredit sa osiguranjem?

OTP Senior Keš kredit sa osiguranjem pruža sigurnost ne samo Vama već i Vašim najbližima: kao korisnik ovog kredita, životno ste osigurani od momenta podizanja kredita pa do kraja otplate!

U sistem osiguranja pristupate bez lekarskog pregleda i prilaganja medicinske dokumentacije i bez popunjavanja zdravstvenog upitnika!

Kako se koristi osiguranje?

Da bi proces naknade štete bio što brži, potrebno je prijaviti osigurani slučaj u filijali OTP banke gde se dobija obrazac Prijava štete, a uz ovaj obrazac je potrebno dostaviti dokument iz kojeg se vidi uzrok smrti.

Osiguranje pokriva dug osiguranika na dan nastanka osiguranog slučaja a prema važećim uslovima za grupno osiguranje života korisnika kredita za slučaj smrti.


Kamatna stopa i sredstva obezbeđenja kredita

 • Kamatna stopa (na godišnjem nivou)
  Penzioneri sa prijemom penzije u OTP banci:
  6M BELIBOR + 5,5%
  Penzioneri koji penziju ne primaju preko računa u OTP banci: 6M BELIBOR + 11,5%
 • Obezbeđenje
  Do 2.000.000 dinara: blanko sopstvena menica i administrativna zabrana (za penzionere koji primaju penziju preko računa u OTP banci administrativna zabrana nije potrebna)
  Od 2.000.001 dinar: dodatno i hipoteka I reda upisana u korist banke i polisa osiguranja nekretnine

Kalkulator kredita za klijente koji penziju primaju preko računa u OTP banciKalkulator kredita

Koliki Vam je iznos kredita potreban?
Izaberite period otplate
Potrebna minimalna plata
Iznos mesečnog
anuiteta            
Obračunati mesečni anuitet je okviran i isključivo je informativnog karaktera. Za preciznije informacije posetite najbližu filijalu OTP banke.


Reprezentativni primeri

Reprezentativni primeri za penzionere sa prijemom penzije preko računa u OTP banci
  Primer 1 Primer 2
Iznos kredita u RSD 250.000 500.000
Period otplate u mesecima 48 96
Mesečni anuitet u RSD           6.205 7.287
Godišnja nominalna kamatna stopa           6M BELIBOR + 5,50%
EKS 14,41% 14,56%
Naknada u RSD za održavanje kreditnog računa (šestomesečna) 0,25% 625 1.250
Godine starosti klijenta prilikom odobravanja kredita 65 65
Naknada u RSD za puštanje kredita u korišćenje 17.375 64.450
Menica i izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD 0 RSD
* Primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
** U obračunu EKS, korišćena je vrednost 6M BELIBOR-a na dan 01.06.2017. (3,71%).

Zainteresovani ste za kredit?


Naknade i provizije
 

On line prijava za kredit

Potreban vam je kredit?
Kontaktirajte nas preko on line forme i odgovor ćete dobiti veoma brzo!

Prijava