Kredit i PO

Brzi gotovinski kredit u dinarima sa EKS od 9,99%, koji po potrebi možete dopuniti!

Kredit i po

Zašto kredit i PO?

 • Vreme odobravanja 30 minuta!
 • Mogućnost dopune kredita bez prilaganja bilo kakve dokumentacije!
 • Za kredit 12 meseci, dopuna je moguća posle 6 meseci otplaćivanja, dok je za kredit na 24 meseca dopuna moguća nakon 12 meseci otplate.
 • Najniža rata u odnosu na rok i iznos kredita!
 • Naknada za puštanje kredita može biti finansirana iz kredita!
 • Fiksna mesečna rata bez ikakvih dodatnih mesečnih troškova!

Uslovi kreditiranja

 • Period otplate kredita:
     - 12 meseci, odnosno maksimalno 18 meseci
        u slučaju dopune
     - 24 meseca, odnosno maksimalno 36 meseci
        u slučaju dopune
 • Valuta kredita: RSD
 • Iznos kredita: od 50.000 do 600.000 dinara
 • Bez depozita
 • Fiksna NKS: 0%
 • EKS od 9,99%
 • Naknada za puštanje kredita u korišćenje:
     - 5% (minimum 2.000 RSD). Za rok otplate kredita
       od 12 meseci
     - 10% (minimum 2.000 RSD). Za rok otplate kredita
       od 24 meseca
      Naknada može biti plaćena iz iznosa odobrenog kredita.
 • Naknada za dopunu kredita:
     - 7,50% od iznosa dopune za rok otplate kredita
       od 12 meseci
     - 15% od iznosa dopune za rok otplate kredita
       od 24 meseca
 • Menica: bez naknade
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za prevremenu otplatu: 0%

Reprezentativni primer

Primer na period od 12 meseci, za nominalnu kamatnu stopu od 0% godišnje
Iznos kredita banke 100.000 RSD
Menica i izveštaj Kreditnog biroa 0 RSD
Naknada za puštanje kredita u korišćenje * 5.000 RSD
Mesečni anuitet 8.333,33 RSD
EKS * * na godišnjem nivou 9,99%
Ukupan trošak kredita 105.000 RSD
* U reprezentativnom primeru je korišćena opcija plaćanja naknade iz sopstvenih sredstava.
* * EKS obračunata na dan 02.06.2017.

Obezbeđenje kredita

 • Administrativna zabrana
 • Blanko sopstvena menica


Zahtev za kredit mogu podneti zaposleni i penzioneri bez obzira da li primaju mesečne prihode u OTP banci ili ne, dok dopunu kredita mogu dobiti samo klijenti banke koji primaju redovne mesečne prihode preko tekućeg računa u OTP banci.

Uz pomoć gotovinskog kredita KREDIT I PO možete refinansirati postojeći kredit u OTP banci ili drugoj banci, kao i kreditnu karticu, dozvoljeno prekoračenje i lizing.

Dopuna kredita

Uzmite kredit sada, a za 6 ili 12 meseci (u zavisnosti od roka otplate kredita) imate mogućnost da ga „dopunite“ polovinom odobrenog iznosa bez prilaganja bilo kakve dodatne dokumentacije!


Naknade i provizije


 

On line prijava za kredit

Potreban vam je kredit?
Kontaktirajte nas preko on line forme i odgovor ćete dobiti veoma brzo!

Prijava