Dinarski stambeni krediti bez osiguranja kredita

KOD KUĆE JE NAJLEPŠE!


Stambeni kredit


Kako do dinarskog stambenog kredita?

 • Namena kredita: Kupovina ili izgradnja stana ili kuće; refinansiranje stambenog kredita u OTP banci ili bilo kojoj drugoj banci na teritoriji Republike Srbije.
 • Iznos kredita: Od 500.000 RSD do 6.000.000 RSD
  (pri čemu iznos kredita može biti maksimalno 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nekretnine ili njene procenjene vrednosti odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na drugom objektu)
 • Valuta kredita: RSD
 • Rok otplate: do 20 godina
 • Obavezan prijem zarade ili penzije na tekući račun u OTP banci
 • Mogućnost uključivanja solidarnog dužnika!


Kamatna stopa

 • Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 6M BELIBOR + 4,5%

Kamata se usklađuje sa vrednošću 6M BELIBOR-a na kvartalnom nivouObezbeđenje kredita

 • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za penzionere)
 • Sopstvena menica
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na Banku
 • Hipoteka I reda nad predmetnom ili drugom nepokretnošću upisana u korist OTP bankeNaknade

 • Naknada za puštanje kredita u tečaj (fiksna): 1% od iznosa odobrenog kredita.
 • Naknada za održavanje kreditnog računa (fiksna): 0,16% od iznosa odobrenog kredita, na šestomesečnom nivouReprezentativni primeriRedovna ponuda

Reprezentativni primer na period do 20 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 4,5% + 6M BELIBOR

Iznos kredita banke u RSD 4.000.000
Naknada za puštanje kredita u korišćenje u RSD 40.000
Naknada za održavanje kreditnog računa
(šestomesečna) u RSD
6.400
Mesečni anuitet u RSD          33.203
EKS ** 9,266%
** U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M BELIBOR-a na dan 19.05.2017. (3,74%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.

Naknade

 • Menica: bez naknade
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za održavanje tekućeg računa: 155 dinara

Ostale naknade

Ostale naknade i takse vezane za kredit na koje banka ne utiče, a koje zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. prikazane na datom primeru:

 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 evra
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra
 • Taksa za upis hipoteke: 20.000 dinara.


Obezbeđenje kredita

 • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za penzionere)
 • Sopstvena menica
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na OTP banku
 • Uspostavljanje založnog prava (hipoteke) prvog reda nad predmetnom ili drugom nepokretnošću u korist OTP banke