Visa Virtual

Visa Virtual je platna kartica koja se koristi isključivo za plaćanje na Internetu i za kupovinu putem kataloške i telefonske prodaje.

VISA

Visa Virtual je internacionalna debitna kartica iz sistema Visa International, namenjena kupovini na internetu.

ONLINE prijava

Dnevni limit

Prilikom popunjavanja zahteva za karticu birate jedan od ponuđenih dnevnih limita. Dnevni limit predstavlja maksimalni iznos u dinarskoj protivvrednosti koji možete potrošiti kupovinom na internetu u jednom danu. Na ovaj način određujete dnevnu potrošnju i štitite se od eventualnih zloupotreba.

Dnevni limiti predviđeni za Visa Virtual karticu su:

1.000 RSD BOX     5.000 RSD BOX     10.000 RSD BOX     20.000 RSD BOX     50.000 RSD BOX     100.000 RSD BOX     500.000 RSD BOX


Prilikom kupovine Visa Virtual karticom potrebni su Vam:

  • broj kartice
  • zaštitni trocifreni broj (CVV2) koji se nalazi na prednjoj strani kartice i
  • datum važenja kartice.

 Važno!


 Preporučujemo kupovinu samo preko Web sajtova proverene bezbednosti.

 Visa Virutual kartica se izdaje na period od 3 godine. Nakon toga se vrši automatsko izdavanje nove kartice.






Izgubljena ili ukradena kartica?

U slučaju gubitka ili krađe kartice, u najkraćem roku obavestite OTP HelpDesk na sledeće brojeve telefona:
0700 480 048 ili +381 21 4800 048.

Pozovite nas i vaša kartica će istog momenta biti blokirana.




Naknade i provizije