Dopuna kredita mobilnog telefona

Ukoliko ste korisnik Visa/Master platne kartice možete dopuniti kredit za mobilni telefon SMS-om. Servis je dostupan za sve mobilne operatere u Srbiji (MTS, Telenor i VIP), sa bilo kojeg mesta u zemlji i inostranstvu, u iznosu koji sami izaberete.


Kako se registrovati?

Prijavljivanje i korišćenje usluge je besplatno, registrujte se u najbližoj filijali OTP banke!

Nakon izvršene registracije, na prijavljeni broj mobilnog telefona ćete dobiti SMS poruku sa mPIN-om, odnosno šifrom kojom ćete ubuduće potvrđivati sve transakcije dopune prepaid kredita. Važno je da mPIN čuvate u tajnosti i ne otkrivate ga trećem licu.

Dopunu prepaid kredita može izvršiti kako prepaid tako i postpaid korisnik, koji je u isto vreme i korisnik Visa/Master platne kartice.

Takođe, možete dopuniti i telefone svojih članova porodice i prijatelja (korisnici VIP Mobile operatera moraju prijaviti brojeve telefona grupe Porodica & Prijatelji).


MTS

Šaljete SMS poruku na broj 8585.
Minimalni iznos dopune je 100 dinara.

Format SMS poruke kojom se dopunjuje kredit:

Za dopunu sopstvenog prepaid računa:

 1. Napišite SMS u formatu: *
 2. Pošaljite SMS na 8585
 3. Sačekajte USSD – potvrdnu poruku na koju treba da odgovorite (opcija reply ili response u zavisnosti od modela telefona).
 4. Upišite Vaš mPIN i pošaljite poruku
 5. Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer: 500 visa (500 dinara dopune sa Visa karticom)

Za dopunu drugih prepaid računa:

 1. Napišite SMS u formatu: *
 2. Pošaljite SMS na 8585
 3. Sačekajte USSD – potvrdnu poruku na koju treba da odgovorite (opcija reply ili response u zavisnosti od modela telefona).
 4. Upišite Vaš mPIN i pošaljite poruku
 5. Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer: 500 0641111111 visa (500 dinara dopune za broj 0641111111 sa Visa karticom)
* Osoba čiji ste telefon dopunili takođe prima potvrdu izvršene dopune.

* Dodatak VISA ili MC označava sa koje kartice se vrši dopuna. Klijent može da se odluči samo za registraciju jedne platne kartice kod jednog mobilnog operatera.

* Sa svog telefona možete dopuniti prepaid račune samo korisnicima koji pripadaju istom operateru.

Način tarifiranja

Slanje SMS poruke na broj 8585 je besplatno.

Za sve korisnike važe sledeća pravila korišćenja:

 • dnevni limit je 1.000 dinara za VISA kartice
 • mesečni limit je 5.000 dinara
 • u slučaju prekoračenja limita, korisnici će biti obavešteni odgovarajućim SMS porukama
 • korisnik je odgovoran za to da svoj PIN kod (lozinku) čuva na sigurnom mestu i ne otkriva drugima. MTS ili Banka ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.
 • Ukoliko korisnik 5 puta pogreši pri unosu mPIN-a, biće automatski stavljen na crnu listu, a usluga će biti blokirana. Za ponovno aktiviranje usluge, kao i za sva obaveštenja korisnik se može obratiti banci ili korisničkom servisu MTS-a na broj 064 789.

TELENOR

Šaljete SMS poruku na broj 8484
Minimalni iznos dopune je 200 dinara.

Format SMS poruke kojom se dopunjuje kredit:

Za dopunu sopstvenog prepaid računa:

 1. Napišite SMS u formatu: 1 mPIN IZNOS
 2. Pošaljite SMS na 8484
 3. Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer: 1 1234 500 (500 dinara dopune, mPIN je 1234)

Za dopunu drugih prepaid računa:

 1. Napišite SMS u formatu: 2 mPIN broj telefona IZNOS
 2. Pošaljite SMS na 8484
 3. Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer: 2 1234 0631222222 500 (500 dinara dopune za broj 0631222222, mPIN je 1234)

Za pregled izvršenih transakcija:

 1. Napišite SMS u formatu: T mPIN
 2. Pošaljite SMS na 8484
 3. Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
 4. Sačekajte SMS odgovor sa pregledom Vaših pet poslednjih transakcija
Primer: T 1234

Za promenu mPIN-a:

 1. Napišite SMS u formatu: LOZINKA_mPIN_novi mPIN_novi mPIN
 2. Pošaljite SMS na 8484
 3. Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer: LOZINKA 1234 5678 5678, gde je 1234 stari, a 5678 novi mPIN

Za pomoć:

 1. Napišite SMS u formatu: POMOC mPIN
 2. Pošaljite SMS na 8484
 3. Sačekajte SMS odgovor sa pregledom dostupnih komandi
Primer: POMOC 1234

Za promenu jezika:

 1. Napišite SMS u formatu: JEZIK mPIN s
  Gde može biti "s" za srpski ili "e" za engleski jezik
 2. Pošaljite SMS na 8484
 3. Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
Primer: JEZIK 1234 s, za promenu na srpski

* Sa svog telefona možete dopuniti prepaid račune samo korisnicima koji pripadaju istom operateru.


Način tarifiranja

Slanje SMS poruke na broj 8484 je besplatno.

Za sve korisnike važe sledeća pravila korišćenja:

 • dnevni limit je 5.000 dinara za VISA kartice
 • mesečni limit je 15.000 dinara
 • u slučaju prekoračenja limita, korisnici će biti obavešteni odgovarajućim SMS porukama
 • korisnik je odgovoran za to da svoj PIN kod (lozinku) čuva na sigurnom mestu i ne otkriva drugima. Telenor ili Banka ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.
 • za sva obaveštenja korisnik se može obratiti banci ili Telenorovom call centru na 063 9863.

VIP

Šaljete SMS poruku na broj 1288.
Minimalni iznos dopune je 100 dinara.

Format SMS poruke kojom se dopunjuje kredit:

Za dopunu sopstvenog prepaid računa:

 1. Napišite SMS u formatu: 1 mPIN IZNOS
 2. Pošaljite SMS na 1288
 3. Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer: 1 1234 500 (500 dinara dopune, mPIN je 1234)

Za dopunu drugih prepaid računa:

 1. Napišite SMS u formatu: 2 mPIN broj telefona IZNOS
 2. Pošaljite SMS na 1288
 3. Sačekajte SMS poruku za potvrdu dopune
Primer: 2 1234 0601222222 500 (500 dinara dopune za broj 0601222222, mPIN je 1234)
Primer: 2 1234 Pera 500 (500 dinara dopune za ime prijatelja Pera, mPIN je 1234)

Za pregled izvršenih transakcija:

 1. Napišite SMS u formatu: T mPIN
 2. Pošaljite SMS na 1288
 3. Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
 4. Sačekajte SMS odgovor sa pregledom Vaših pet poslednjih transakcija
Primer: T 1234

Za pregled liste prijatelja i porodice (p & p) * Samo za korisnike VIP-a:

 1. Napišite SMS u formatu: PP mPIN
 2. Pošaljite SMS na 1288
 3. Sačekajte SMS odgovor sa listom Vaših prijatelja i porodice (maksimum pet brojeva)
Primer: PP 1234

Za promenu mPIN-a:

 1. Napišite SMS u formatu: LOZINKA_mPIN_novi mPIN_novi mPIN
 2. Pošaljite SMS na 1288
 3. Sačekajte potvrdu izvršene komande
Primer: LOZINKA 1234 5678 5678, gde je 1234 stari, a 5678 novi mPIN

Za pomoć:

 1. Napišite SMS u formatu: POMOC mPIN
 2. Pošaljite SMS na 1288
 3. Sačekajte SMS odgovor sa pregledom dostupnih komandi
Primer: POMOC 1234

Za promenu jezika:

 1. Napišite SMS u formatu: JEZIK mPIN s
 2. Gde može biti "s" za srpski ili "e" za engleski jezik
 3. Pošaljite SMS na 1288
 4. Sačekajte SMS odgovor potvrde komande
Primer: JEZIK 1234 s, za promenu na srpski

* Vip: može da bude broj telefona ili nadimak prijatelja ili porodice

* Sa svog telefona možete dopuniti prepaid račune samo korisnicima koji pripadaju istom operateru.

Način tarifiranja

Slanje SMS poruke na broj 1288 je besplatno.

Za sve korisnike važe sledeća pravila korišćenja:

 • dnevni limit je 5.000 dinara za VISA kartice
 • mesečni limit je 15.000 dinara
 • u slučaju prekoračenja limita, korisnici će biti obavešteni odgovarajućim SMS porukama
 • korisnik je odgovoran za to da svoj PIN kod (lozinku) čuva na sigurnom mestu i ne otkriva drugima. VIP ili Banka ne snosi nikakvu odgovornost u slučaju zloupotrebe.
 • za sva obaveštenja korisnik se može obratiti banci ili VIP call centru 060 1234.