0800 23 23 22 Online banking

Tarife

Tarifa naknada
Tarifa naknada i troškova – fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva_primena 01.09.2023.
Pregled kamatnih stopa
Pregled kamatnih stopa i naknada za kredite za fizička lica od 12.10.2023
Tarifa kamatnih stopa i naknada za registrovana poljoprivredna gazdinstva – Poljoprivreda
Pregled kamatnih stopa na depozite i tekuće račune – fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva primena od 31.10.2023.
Terminski plan
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – FL i RPG_primena 30.04.2021.
Pregled usluga i naknada
PUN – potrošač – RSD tekući račun
PUN – potrošač – platni račun sa osnovnim uslugama
PUN – potrošač – paket Prestiž
PUN – potrošač – paket Praktik
PUN – potrošač – paket Eminent
PUN – potrošač – paket Klasik
PUN – potrošač – paket Fluo
PUN – potrošač – EUR tekući račun

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore