0800 23 23 22 Online banking

Tarife

Tarifa naknada

Tarifa naknada i troškova – fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva_primena 01.05.2024
Tarifa naknada i troškova – FL i FL registrovana kao RPG – u primeni od 01.07.2024

Pregled kamatnih stopa

Pregled kamatnih stopa i naknada za kredite za fizička lica u primeni od 08.05.2024
Pregled kamatnih stopa i naknada za kredite za fizička lica primena od 18.06.2024
Tarifa kamatnih stopa i naknada za registrovana poljoprivredna gazdinstva – Poljoprivreda
Pregled kamatnih stopa na depozite i tekuće račune – fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva važi od 10.05.2024.

Terminski plan

Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – FL i RPG_primena 30.04.2021.

Pregled usluga i naknada

PUN – potrošač – RSD tekući račun
PUN – potrošač – platni račun sa osnovnim uslugama
PUN – potrošač – paket Prestiž
PUN – potrošač – paket Praktik
PUN – potrošač – paket Eminent
PUN – potrošač – paket Klasik
PUN – potrošač – paket Fluo
PUN – potrošač – EUR tekući račun
PUN_Platni račun JUNIOR paket FL

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore