Tarife | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Tarife

Tarifa naknada
Tarifa naknada i troškova – fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva_primena 18.08.2021
Pregled kamatnih stopa
Pregled kamatnih stopa – depoziti i tekuci racuni – FL i RPG_primena 30.04.2021.
Pregled kamatnih stopa i naknada za kredite za fizička lica
Terminski plan
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – FL i RPG_primena 30.04.2021.
Pregled usluga i naknada
PUN – potrošač – RSD tekući račun
PUN – potrošač – platni račun sa osnovnim uslugama
PUN – potrošač – paket Prestiž
PUN – potrošač – paket Praktik
PUN – potrošač – paket Eminent
PUN – potrošač – paket Klasik
PUN – potrošač – paket Fluo
PUN – potrošač – EUR tekući račun
Obaveštenje o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti za korisnike sefova i ovlašćenja lica za pristupanje sefovima
Obaveštenje o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti za korisnike sefova i ovlašćenja lica za pristupanje sefovima
Obavestenje o privatnosti i zastiti podataka o licnosti za fizicka lica korisnike kredita
Obaveštenje o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti za korisnike obezbeđenih kredita
Obaveštenje o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti  za korisnike kredita putem online ekspoziture
Obaveštenje o privatnosti i zaštiti podataka o ličnosti za korisnike nestambenih kredita

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore