Stambeni kredit sa kombinovanom kamatom - Stanovništvo | OTP banka
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Stambeni kredit sa kombinovanom kamatom

lakše iskombinujte svoj stambeni kredit uz 0% naknade za puštanje kredita do 31. januara 2022.

Izračunajte mesečnu ratu za traženi iznos kredita i željeni period otplate.

0 EUR Kredit
0 Period otplate
0 Naknada za puštanje kredita
0 Iznos naknade za puštanje kredita
0 EUR Učešće
0 NKS
0 EUR MESEČNA RATA*
* kalkulator je informativnog karaktera.

Izračunajte mesečnu ratu za traženi iznos kredita i željeni period otplate.

IZNOS NEKRETNINE
Učešće
PERIOD OTPLATE
0 EUR Kredit
0 meseci Period otplate
0 Adm trošak
0 Iznos adm troška
0 EUR Učešće
0% NKS
0 EUR MESEČNA RATA*
* kalkulator je informativnog karaktera.
Izračunajte svoju ratu pod pretpostavkom promene varijabilnog dela kamate i/ili kursa

Kalkulatoru Narodne banke Srbije pristupite ovde

Da li imate dodatnih pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, naši iskusni bankari su vam na raspolaganju.

Do novog stana uz mogućnost izbora fiksne ili varijabilne kamatne stope

Izbor novog doma i kredita za stan je važna životna investicija za svaku porodicu, zato se biraju pažljivo za decenije koje dolaze. Zahvaljujući našoj ponudi stambenih kredita, ostalo vam je još samo da odaberete gde ćete da živite kao i kamatnu stopu koja vam najviše odgovara.

Ovo je vrsta stambenog kredita koja vam omogućava da prelazite sa varijabilne na fiksnu kamatnu stopu i obrnuto tokom celog roka otplate.

Na samom početku birate kamatu kojom želite da započnete otplatu kredita – sa fiksnom ili varijabilnom. Na svake 3 godine, banka vam nudi mogućnost da ostanete na odabranom tipu kamate ili bez nadoknade pređete na drugu.

Zašto je to dobro za vas?

Ako EURIBOR krene da raste povećaće se i rata vašeg kredita. U tom slučaju vi možete da pređete na fiksnu kamatu i da budete zaštićeni od oscilacija varijabilne kamatne stope. Kada procenite da je varijabilna kamata povoljnija nego fiksna, možete se vratiti na nju.

Osnovni uslovi i karakteristike stambenog kredita sa kombinovanom kamatom

Banka zadržava pravo da donese odluku o odobrenju kredita, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju i garancije.

 • Minimalno učešće od 10% ukoliko se hipoteka stavlja na neki drugi uknjiženi objekat koji nije predmet finansiranja.

 • Pitate se zbog čega je važno da osigurate svoj život tokom otplate stambenog kredita? Stambeni kredit je životni projekat. U proseku traje 15-20 godina. U slučaju nepredviđenih životnih okolnosti može da se dogodi da naslednici ne mogu da izmiruju rate po kreditu za stan koji je pod hipotekom. Kako bi porodica bila obezbeđena, bitno je da se osigurate. Osiguravajuća kuća će vratiti ostatak duga po kreditu i banka će obrisati hipoteku sa stana. Sve zavisi od vas.

Zatvori

Reprezentativni primer

Reprezentativni primer kombinovanog stambenog kredita započetog sa fiksnom kamatom u prve 3 godine, nakon čega se prelazi na varijabilnu kamatu
Vrednost nekretnine37.500 EUR
Učešće klijenta7.500 EUR
Iznos kredita banke30.000 EUR
Rok otplate30 godina
NKS na godišnjem nivou u prve 3 godine2,65%
Mesečna rata u prve 3 godine121 EUR
NKS na godišnjem nivou nakon prve 3 godine2,99% + tromesečni EURIBOR
Mesečna rata nakon prve 3 godine118 EUR
Naknada za puštanje kredita (0% od iznosa kredita)0 EUR
Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
Trošak menica100 RSD
Trošak povlačenja Izveštaja Kreditnog biroa246 RSD
Overa založne izjave10.080 RSD
Osiguranje imovine na godišnjem nivou40 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Trošak pribavljanja izvoda lista nepokretnosti10 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Procena nekretnine svake treće godine100 EUR u dinarskoj protivvrednosti
Troškovi upisa hipoteke20.000 RSD
EKS na godišnjem nivou 2,99%
Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata i troškovi)44.977 EUR
EKS obračunat na dan18.11.2021.

Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS.. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Pregledom kamata i naknada za kredite za fizička lica. Varijabilna kamata se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na kvartalnom nivou. Tromesečna vrednost EURIBOR-a na dan obračuna prime ra 18.11.2021. je iznosila -0,558. Nominalna kamatna stopa iz reprezentativnog primera važi za Privilege klijente koji primaju zaradu/penziju na tekući račun u OTP banci. Ponuda je informativnog karaktera. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke.

Da li imate dodatnih pitanja?

Ukoliko imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica, naši iskusni bankari su vam na raspolaganju.

Dodatne informacije za podnošenje zahteva za stambeni kredit sa kombinovanom kamatom

Podnosilac zahteva:

 • Stalni radni odnos na neodređeno vreme minimum 6 meseci kod trenutnog poslodavca.
 • Prenos ličnih primanja na tekući račun u OTP Banci

Sredstva obezbeđenja kredita:

 • Vinkulirana polisa osiguranja nepokretnosti
 • Vinkulirana polisa životnog osiguranja opciono na zahtev klijenta
 • Menica i menično ovlašćenje
 • Hipoteka prvog reda na nepokretnost
 • Administrativna zabrana

U svakoj ekspozituri naše Banke možete uzeti osiguranje imovine i životno osiguranje i na taj način završiti sve brzo i na jednom mestu. Redovna uplata premije osiguranja obezbeđena je trajnim nalogom koji je besplatan i oslobođen provizije za plaćanje.

Spisak potrebne dokumentacije
Spisak dokumentacije za stambeni kredit

Pošaljite prijavu putem našeg kontak forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Često postavljena pitanja
Koje uslove treba da ispunjavam da bih podigao stambeni kredit kod vas?

Da biste podigli stambeni kredit, potrebno je da ste u stalnom radnom odnosu kod istog poslodavca 6 meseci, da otvorite tekući račun u našoj banci i izvršite prenos plate.

Da li je obavezno učešće i koliko je minimalno učešće uz stambeni kredit?

Stambeni kredit zahteva obavezno minimalno učešće od 20%.

Da li mogu da dam veće učešće od traženog?

Da, moguće je sklopiti ugovor na osnovu kog ćete dati učešće veće od minimalnog.

Da li mi se učešće vraća pošto otplatim kredit u celosti?

Učešće nije depozit i ne može da se vrati posle otplate kredita u celosti zato što predstavlja deo novca kojim plaćate nekretninu kupljenu stambenim kreditom.

Koliko može da mi bude opterećena plata da bih podigao stambeni kredit?

Stambeni kredit može da optereti platu sa maksimalno 50% što znači da visina rate ne sme da bude veća od polovine Vaše plate.

Šta mi je sve potrebno od dokumentacije za stambeni kredit?

Zahtev za stambeni kredit se podnosi na osnovu kupoprodajnog ugovora koji se sklapa između prodavca i kupca nekretnine. Međutim, osim njega postoje i druge potvrde koje je potrebno pribaviti kako bi stambeni kredit bio odobren. Kako je u pitanju važna životna investicija, dokumentacija je za ovu vrstu kredita drugačija i detaljnija nego kod ostalih kredita. Vaš bankarski savetnik dostaviće Vam celokupan spisak potrebne dokumentacije.

Kakve vrste stambenih kredita imate u ponudi?

U našoj ponudi imamo stambene kredite sa varijabilnom kamatnom stopom i kombinovane stambene kredite, kao i dinarske stambene kredite koji nisu vezani za kurs evra.
Razlika između kredita sa varijabilnom kamatom i kombinovanih kredita je u tome što kod kombinovanih stambenih kredita imate mogućnost da birate da li ćete otplaćivati kredit sa fiksnom ili sa varijabilnom kamatnom stopom i da periodično menjate vrstu kamate.

Da li je stambeni kredit vezan za kurs evra?

Ukoliko se opredelite za dinarski stambeni kredit, onda Vam rata neće biti usklađivana sa kursom evra. Ostale vrste stambenog kredita se usklađuju sa kursom evra.

Da li mogu da udružim platu sa nekim za podizanje stambenog kredita?

Da, moguće je da udružite primanja sa solidarnim dužnikom koji takođe treba da bude kreditno sposoban i da otvori tekući račun u našoj banci. Plata solidarnog dužnika može biti opterećena maksimalno 50% ovim kreditom. Solidarni dužnik može biti Vaš bračni ili vanbračni partner ili neko od članova porodice.

Da li je obavezno osiguranje uz stambeni kredit?

Uz stambeni kredit obavezna je polisa osiguranja imovine vinkulirana u korist banke, kao i životno osiguranje korisnika kredita.

Da li je obavezna hipoteka za stambeni kredit?

Kao sredstvo obezbeđenja stambenog kredita koristi se hipoteka koja može biti uspostavljena na nekretninu koja je predmet stambenog kredita ili može biti uspostavljena na drugu odgovarajuću nepokretnost.

Da li mogu da podignem stambeni kredit ako već otplaćujem keš kredit?

Postoji mogućnost da uz keš kredit podignete stambeni kredit što zavisi od visine vaših primanja i kreditne zaduženosti.

Da li penzioner može da podigne stambeni kredit?

Redovan korisnik PIO usluga može biti korisnik stambenog kredita. Uslov koji je potrebno da ispunjava je da u trenutku otplate poslednje rate kredita korisnik stambenog kredita nema više od 70 godina.

Koja je starosna granica za otplatu stambenog kredita?

U trenutku podnošenja zahteva za kredit klijent ne može da ima manje od 21 godine. Takođe, u trenutku otplate poslednje rate kredita klijent ne može biti stariji od 70 godina.

Koliki su ukupni troškovi za stambeni kredit?

Podnošenje zahteva za kredit podrazumeva dostavljanje više različitih potvrda koje se naplaćuju, kao recimo založna izjava, polisa osiguranja imovine vinkulirana u korist banke ili izveštaj iz kreditnog biroa. O celokupnoj dokumentaciji i trošku njenog nabavljanja možete se posavetovati sa kreditnim savetnikom.

Koliko dugo se čeka na odobrenje stambenog kredita?

Stambeni kredit ima proceduru koja traži detaljnu proveru celokupne dostavljene dokumentacije. Od trenutka kada podnesete zahtev za stambeni kredit bićete u kontaktu sa Vašim kreditnim savetnikom koji će Vas pravovremeno izveštavati o postupku realizacije i ishodu Vašeg zahteva.

Da li mogu da uzmem stambeni kredit kod vas ako primam platu u drugoj banci?

Da biste ostvarili uslov za podnošenje zahteva za stambeni kredit, potrebno je da izvršite prenos plate na tekući račun koji je otvoren u našoj banci.

Šta je to hipoteka?

Hipoteka je sredstvo obezbeđenja kredita. U slučaju da klijent nije u mogućnosti da plaća svoje kreditne obaveze, banka kao hipotekarni poverilac ima mogućnost da aktivira hipoteku i naplati svoja potraživanja kroz prodaju nepokretnosti. Hipoteka može biti uspostavljena nad nekretninom koja je predmet kupoprodajnog ugovora ili nad drugom odgovarajućom nepokretnosti.

Da li sa stambenim kreditom mogu da kupim poslovni prostor?

Stambeni kredit nije namenjen za kupovinu poslovnog prostora.

Da li poslovni prostor može da bude predmet hipoteke za stambeni kredit?

Poslovni prostor se ne prihvata kao predmet hipoteke za stambeni kredit.

Da li je moguća prevremena otplata stambenog kredita?

U svakom trenutku možete izvršiti prevremenu otplatu kredita u delimičnom ili potpunom iznosu.

Popunite polja forme


  0/36

  0/36


  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

  Saznaj više
  Vrati se gore