Kriterijumi za Privilege status | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Kriterijumi za Privilege status

Saznajte sve bitne informacije o uslovima za sticanje i prestanak Privilege statusa.

Status Privilege klijenta mogu da steknu klijenti stariji od 18 godina koji:

Zatvori

OTP banka na svakih 12 meseci, od dana sticanja statusa Privilege klijenta, proverava ispunjenost prethodno navedenih uslova. U slučaju neispunjavanja navedenih uslova, Klijentu prestaje status Privilege klijenta počev od dana provere.

Status Privilege klijenta prestaje i ukoliko je klijent u docnji po bilo kom proizvodu koji koristi u OTP banci, 90 dana u iznosu većem od 2.000,00 RSD.

Uslovi korišćenja kreditnih proizvoda u slučaju prestanka statusa Privilege ostaju nepomenjeni, do kraja važenja ugovornog odnosa koji imate sa OTP bankom u pogledu korišćenja istog.

Privilege – premium ponuda

Ako u životu uvek želite i postižete više, planirate na duže staze i ciljeve postavljate visoko, za nas ste posebni. U želji da nastavimo da vam pružamo odgovarajuća rešenja i finansijske savete, kreirali smo set bankarskih pogodnosti - Privilege.

Saznajte više

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore