0800 23 23 22 Online banking

Brokerski poslovi

Fizička i pravna lica zainteresovana za trgovanje finansijskim instrumentima mogu se obratiti Službi za investicione usluge i aktivnosti.

Služba za investicione usluge i aktivnosti

Službu za investicione usluge i aktivnosti čini posvećeni i iskusni tim koji se trudi da klijentima pruži sve neophodne informacije, brzu i kvalitetnu uslugu. Težište poslovanja je na zastupanju u trgovanju vlasničkim hartijama listiranim na Beogradskoj berzi ili na drugim, odabranim berzama u svetu, zastupanje u trgovanju korporativnim i/ili municipalnim obveznicama, kao i dužničkim hartijama od vrednosti čiji je izdavalac Republika Srbija.

Radno vreme sa klijentima je svaki radni dan od 09:00h do 17:00h.

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore