0800 23 23 22 Online banking

Masterata, tvoj partner za svaki dan!

Zašto je dobro da koristite Masteratu?

Koristite Masteratu i uživajte u kupovini sa nizom pogodnosti:

Prva rata dospeva na naplatu poslednjeg dana u mesecu u kome je transakcija izvršena a svaka naredna dospeva poslednjeg dana sledećeg meseca.

 • Plaćanje Masteratom na rate bez kamate i provizije moguće je za transakcije na POS aparatima naše Banke kod partnera sa kojima banka ima zaključen ugovor o saradnji.

 • Za bilo koje plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate). Detalje o ovim modelima otplate možete videti u nastavku ove stranice u sekciji Kako Masterata funkcioniše.

 • Sa Masteratom imate i mogućnost prevremene otplate svih rata.  Bez obzira da li ste kupovinu na rate obavili bez kamate u prodajnim objektima naših partnera ili u drugim prodavnicama uz 5% provizije, sve vaše rate možete prevremeno otplatiti putem e-banka i m-banka.

   

 • Ako želite prevremeno da otplatite revolving deo zaduženja na svojoj Masterata kartici, ne morate da dolazite u ekspozituru da to uradite! Sva svoja dugovanja možete prevremeno otplatiti putem e-banka i m-banka.

Zatvori

Ukoliko još uvek nemate Masterata kreditnu karticu, pošaljite nam kontakt podatke i pružićemo vam sve potrebne informacije o tome kako da do nje dođete.

Kako Masterata funkcioniše?

Tri modela otplate

1. Bez kamate i naknade u radnjama Masterata partnera, bez obzira na iznos

Kada Masterata kreditnu karticu koristite na našem POS terminalu kod trgovaca sa kojima imamo zaključen ugovor o saradnji, celokupan potrošeni iznos možete platiti na jednake rate, bez dodatnih troškova. Broj rata određujete sami i saopštavate ga trgovcu prilikom plaćanja. Broj rata može biti od 2 do najviše 24 u zavisnosti od Masterata partnera kod koga ste izvršili plaćanje. [1]

Spisak Masterata partnera kao i maksimalan broj rata na koji možete izdeliti svoju kupovinu u njihovim objektima pogledajte ovde.

Kod naših partnera (osim u slučaju online plaćanja), ukupan potrošeni iznos je u celosti oslobođen kamate i naknade!

Za bilo koje  plaćanje i podizanje gotivine Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate). Detalje o ovim modelima otplate možete videti na ovoj stranici Kako Masterata funkcioniše.

Reprezentativni primer plaćanje kod partnera banke Masterata kreditnom karticom
Reprezentativni primer plaćanja Masterata platnom karticom kod partnera Banke
Iznos kupovine (RSD)50.000 RSD
Broj rata24 rate
Iznos rate (RSD)2.083,33 RSD
Naknada za podelu na rate (%)0 %
Trošak mesečnog održavanja kartice (RSD)250 RSD
NKS na godišnjem nivou (%)0 %
EKS na godišnjem nivou (%)* 12.27 %
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + mesečno održavanje kartice)2.333,33 RSD
* U obračun Efektivne kamatne stope (EKS) uračunati su: trošak mesečnog održavanja kartice od 250 RSD, trošak menice od 50 RSD i trošak Kreditnog biroa od 246 RSD koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice. EKS je izračunata na dan 02.12.2022. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
2. Na rate bez kamate u zemlji i inostranstvu za plaćanja veća od 1.000 dinara

Ukoliko koristite karticu na POS terminalu ili bankomatu u inostranstvu ili u zemlji, kao i za online kupovinu,  kod trgovaca sa kojima nemamo zaključen ugovor o saradnji, potrošeni iznos veći od 1.000 dinara možete platiti na 3, 6 ili 12 rata, u skladu sa definisanom skalom u nastavku. Po ovom modelu se naplaćuje naknada u iznosu od 4% za transakcije podeljene na 2 do 6 rata ili 5% od potrošenog iznosa za transakcije podeljene na 12 rata, i takođe će biti podeljena na rate.

Broj rata u odnosu na iznos

 • 3 rate – transakcija u iznosu od 1.000 do 8.999 dinara
 • 6 rata – transakcija u iznosu od 9.000 do 29.999 dinara
 • 12 rata – transakcija u iznosu od 30.000 do 600.000 dinara (5.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti)

Za bilo koje plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate).

Reprezentativni primer plaćanja Masterata kreditnom karticom kod prodavaca koji nisu partneri i za online plaćanja u zemlji
Reprezentativni primer plaćanja Masterata platnom karticom kod nepartnera Banke
Iznos kupovine (RSD)50.000 RSD
Broj rata12 rata
Iznos rate (RSD)4.167 RSD
Naknada za podelu na rate (%)5 %
Iznos naknade za podelu na rate2500 RSD
Trošak mesečnog održavanja kartice (RSD)250 RSD
NKS na godišnjem nivou (%)0 %
EKS na godišnjem nivou (%)* 23.02 %
Ukupna mesečna uplata za model bez obračuna kamate (iznos rate + mesečno održavanje kartice)4.625,33 RSD

* U obračun Efektivne kamatne stope (EKS) uračunati su: trošak mesečnog održavanja kartice od 250 RSD, naknada za podelu na rate - 5% od iznosa transakcije, trošak menice od 50 RSD i trošak Kreditnog biroa od 246 RSD koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice. EKS je izračunata na dan 02.12.2022. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

3. Za iznose manje od 1.000 dinara - otplata po revolving modelu

Ukoliko karticu koristite za iznos manji od 1.000 dinara otplata će se vršiti po revolving modelu.

Reprezentativni primer revolving otplate Masterata kartice
Reprezentativni primer plaćanja Masterata platnom karticom kod partnera Banke
Iznos odobrenog kreditnog limita (RSD)100.000 RSD
NKS na godišnjem nivou (%)27 %
EKS na godišnjem nivou (%)* 34,66 %
Kamata (RSD)12.906,91 RSD
Ukupan iznos naknada (RSD)3.296 RSD
Ukupan iznos koji klijent plaća tokom perioda otplate116.202,91 RSD

* U obračun Efektivne kamatne stope (EKS) uračunati su: Nominalna kamatna stopa, trošak mesečnog održavanja kartice od 250 RSD, trošak menice od 50 RSD i trošak Kreditnog biroa od 246 RSD koji se plaća jednokratno prilikom odobrenja Masterata kreditne kartice. EKS je izračunata na dan 02.12.2022. Svi navedeni podaci su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Naknade za odobrenje i korišćenje Masterata kreditne kartice
 1. Mesečno održavanje kartice: 250 dinara
 2. Izveštaj kreditnog biroa: 246 dinara
 3. Menica: 50 dinara
 4. Plaćanje roba i usluga u inostranstvu 5% za otplatu na jednake rate
 5. Kamata za revolving otplatu: 2,25% mesečno
 6. Podizanje gotovine u zemlji i inostranstvu: 3% od iznosa transakcije (min. 300 RSD)
 7. Za bilo koje online plaćanje Masterata kreditnom karticom, Masterata će funkcionisati po 2. ili 3. modelu otplate (u zavisnosti od iznosa koji plaćate)
 8. Ako se dogodi da nemate dovoljno sredstava na računu za otplatu rate, ona automatski prelazi na revolving otplatu (datum dospeća rate 15. u mesecu)

Banka zadržava diskreciono pravo da odredi konačni limit kartice, kao i da zatraži dodatnu dokumentaciju. Limit je jedinstven za osnovnu i dodatnu karticu i određuje se u skladu sa kreditnom sposobnošću svakog klijenta.

Izgubljena ili ukradena kartica

U slučaju gubitka ili krađe kartice, u najkraćem mogućem roku obavestite Kontakt centar OTP banke pozivanjem sledećeg broja telefona: +38111 30 11 555

Pozovite nas i vaša kartica će biti blokirana upravo tog trenutka.

Dobro je da znate

U određenim zemljama postoje ograničenja za korišćenje kartica kako bi se izbegle učestale prevare.

 • ograničenje svih transakcija uključujući korišćenje bankomata – Brazil i Jamajka
 • ograničenje korišćenja bankomata – Indonezija, Peru, Filipini, Kostarika, Indija, Nepal i Tajland

Ukoliko putujete u neku od navedenih zemalja, možete pozivom našeg kontakt centra zatražiti da vam se privremeno, u toku boravka u tim zemljama, omogući korišćenje kartica.

Da li imate pitanja?

Pišite nam putem naše online kontakt forme i mi ćemo vas kontaktirati.

Pozovite nas

Kontaktirajte nas pozivom na besplatan broj

0800 34 34 35

Popunite polja forme


  0/36


  0/36  Vidi pravila

  Hvala što ste poslali upit naša
  sluzba ce vas uskoro kontaktirati.

  Mapa ekspozitura

  Pronađite ekspozituru

  Online ekspozitura

  Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

  Saznaj više
  Vrati se gore