Stambeni krediti /Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR, bez osiguranja kredita

Stambeni kredit u RSD indeksiran
u EUR, bez osiguranja kredita

 • Pravi je trenutak za kupovinu nekretnine!
 • Stambeni krediti bez osiguranja!
 • NKS od 2,99% do 3,75% + 6M EURIBOR

Jedna od važnih životnih odluka je i kupovina svog stana ili kuće. Kao što pažljivo birate svoj dom, birajte i svoju banku. Uz stambene kredite OTP banke bez osiguranja brzo i jednostavno možete doći do svog doma!

Koristite prednosti OTP bankeKorisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: od 10.000 do 200.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR (iznos kredita može biti maksimalno 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nekretnine ili njene procenjene vrednosti odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na drugom objektu)
Valuta kredita: dinarski kredit indeksiran u EUR
Rok otplate: do 25 godina
Indeksacija kredita: kredit se isplaćuje u dinarima po srednjem kursu NBS za evro na dan isplate kredita
Mesečne obaveze se otplaćuju u dinarima po srednjem kursu NBS za evro u momentu plaćanja
Mogućnost uključivanja solidarnog dužnika
Obavezan prijem zarade na tekući račun u OTP banci.

Kamatna stopa

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

Naknade

Naknada za puštanje kredita u korišćenje:
- do 1,25% jednokratno prilikom odobravanja kredita
Naknada za održavanje kreditnog računa (fiksna):
- 0,16% od iznosa odobrenog kredita, na šestomesečnom nivou

Obezbeđenje kredita

 • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za penzionere)
 • Sopstvena menica
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na OTP banku
 • Uspostavljanje založnog prava (hipoteke) prvog reda nad predmetnom ili drugom nepokretnošću u korist OTP banke
 • Polisa životnog osiguranja vinkulirana na OTP banku (opciono).

 Reprezentativni primer - Redovna ponuda

Reprezentativni primer na period od 25 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 3,75% + 6M EURIBOR

Iznos kredita banke u EUR 60.000
Naknada za puštanje kredita u korišćenje u EUR 750
Naknada za održavanje kreditnog računa (šestomesečna) 0,25% u EUR 96
Mesečni anuitet u EUR 298
EKS
4,28%
U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 04.04.2018. (-0,2710%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.

 Reprezentativni primer - Specijalna ponuda

Reprezentativni primer na period od 25 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 2,99% + 6M EURIBOR , bez naknade za puštanje kredita u korišćenje

Iznos kredita banke u EUR 60.000
Mesečni anuitet u EUR 274
EKS
3,45%
U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 04.04.2018. (-0,2710%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
* Specijalna ponuda se odnosi na klijente sa značajnim prihodima i imovinom.

Naknade za primer od 60.000 EUR

 • Menica: bez naknade
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za održavanje kreditnog računa: 96 evra u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za evro, na šestomesečnom nivou
 • Naknada za održavanje tekućeg računa: 155 dinara.

Ostale naknade

Ostale naknade i takse vezane za kredit na koje banka ne utiče, a koje zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. prikazane na primeru iznosa kredita od 60.000 evra:

 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 evra
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra
 • Taksa za upis hipoteke: 20.000 dinara.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije