stambeni krediti stambeni krediti stambeni krediti stambeni krediti

Stambeni kredit u RSD indeksiran
u EUR

 • Pravi je trenutak za kupovinu nekretnine!
 • NKS od 2,99% do 3,75% + 6M EURIBOR
 Stambeni krediti /Stambeni kredit u RSD indeksiran u EUR, bez osiguranja kredita

Jedna od važnih životnih odluka je i kupovina svog stana ili kuće. Kao što pažljivo birate svoj dom, birajte i svoju banku. Uz stambene kredite OTP banke brzo i jednostavno možete doći do svog doma!

Koristite prednosti OTP bankeKorisne informacije

Uslovi kreditiranja

Iznos kredita: od 10.000 do 160.000 EUR u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS za EUR. Iznos kredita može biti maksimalno 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nekretnine ili njene procenjene vrednosti odnosno procenjene vrednosti nekretnine kada se hipoteka uspostavlja na drugom objektu
Rok otplate: do 25 godina
Namena kredita: Kupovina ili izgradnja stana ili kuće, kao i mogućnost refinansiranja stambenog kredita u korišćenju.
Mogućnost uključivanja solidarnog dužnika
Obavezan prijem zarade/penzije na tekući račun u OTP banci.

Kamatna stopa

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

Naknade

Naknada za puštanje kredita u korišćenje:
- 1,25% jednokratno prilikom odobravanja kredita
Naknada za održavanje kreditnog računa (fiksna):
0,16% od iznosa odobrenog kredita, na šestomesečnom nivou

Obezbeđenje kredita

 • Administrativna zabrana na zaradu (nije potrebna za penzionere)
 • Sopstvena menica
 • Polisa osiguranja nekretnine vinkulirana na OTP banku
 • Uspostavljanje založnog prava (hipoteke) prvog reda nad predmetnom ili drugom nepokretnošću u korist OTP banke
 • Opciono, polisa životnog osiguranja vinkulirana na OTP banku.

 Reprezentativni primer - Redovna ponuda

Reprezentativni primer na period od 25 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 3,75% + 6M EURIBOR

Iznos kredita banke u EUR 30.000
Naknada za puštanje kredita u korišćenje u EUR 375
Naknada za održavanje kreditnog računa (šestomesečna) 0,16% u EUR 48
Mesečni anuitet u EUR 149,30
EKS
4,77%
Ukupan iznos kredita u EUR koji će klijent vratiti na kraju ugovornog perioda 50.238
U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 29.03.2019. (-0,2270%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.

 Reprezentativni primer - Specijalna ponuda*

Reprezentativni primer na period od 25 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 2,99% + 6M EURIBOR

Iznos kredita banke u EUR 30.000
Mesečni anuitet u EUR 137,80
Naknada za puštanje kredita u korišćenje u EUR 375
Naknada za održavanje kreditnog računa (šestomesečna) 0,16% u EUR 48
EKS
4,03%
Ukupan iznos kredita u EUR koji će klijent vratiti na kraju ugovornog perioda 46.789,24
U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M EURIBOR-a na dan 29.03.2019. (-0,2270%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.
* Specijalna ponuda se odnosi na klijente sa značajnim prihodima i imovinom.

Naknade uključene u obračun efektivne kamatne stope iz reprezentativnih primera:

 • Menica: bez naknade
 • Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade
 • Naknada za održavanje tekućeg računa: 200 dinara, na mesečnom nivou

Ostale naknade**

 • Overa založne izjave: 10.080 dinara
 • Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 evra
 • Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra
 • Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra, svakih 36 meseci
 • Taksa za upis hipoteke: 20.000 dinara.
**Ostale naknade su naknade koje padaju na teret korisnika i takođe ulaze u obračun efektivne kamatne stope, a na čiju visinu OTP banka nema uticaj. Iskazani iznosi su okvirni i na njih banka nema uticaj jer zavise od taksi i naknada sudova, Geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i slično.

Naknade

Naknade i provizije


Proverite naknade i provizije