Stambeni krediti /Dinarski stambeni krediti bez osiguranja kredita

Dinarski stambeni krediti bez
osiguranja kredita

  • Kamata od 4,5% +6M BELIBOR!
  • Iznos od 500.000 do 6.000.000 dinara!
  • Otplata do 20 godina!
Kod kuće je najlepše!

Zašto da uzmem dinarski stambeni kredit?

Dinarskim stambenim kreditom bez osiguranja možete finansirati kupovinu ili izgradnju kuće, ili refinansirati stambeni kredit koji već imate. Mogući iznos kredita je od 500.000 do 6.000.000 dinara, pri čemu iznos može biti maksimalno 80% od iznosa kupoprodajne vrednosti nekretnine ili njene procenjene vrednosti, odnosno procenjene vrednosti nekretnine koja se stavlja pod hipoteku. Kredit je moguće otplaćivati do 20 godina. Kada uzimate stambeni dinarski kredit, obavezan je prijem zarade ili penzije na tekući račun u našoj banci – imamo odličnu ponudu paketa računa. Još jedna bitna informacija – moguće je uključiti i solidarnog dužnika, te tako obezbediti i veći iznos!


Korisne informacije

Kamatna stopa

Nominalna kamatna stopa na godišnjem nivou: 6M BELIBOR + 4,5%
Kamata se usklađuje sa vrednošću 6M BELIBOR-a na kvartalnom nivou

Šta mi je potrebno od dokumentacije?

Obezbeđenje kredita

Naknade

  • Naknada za puštanje kredita u tečaj (fiksna): 1% od iznosa odobrenog kredita
  • Naknada za održavanje kreditnog računa (fiksna): 0,16% od iznosa odobrenog kredita, na šestomesečnom nivou

 Reprezentativni primer - Redovna ponuda

Reprezentativni primer na period do 20 godina, za nominalnu kamatnu stopu od 4,5% + 6M BELIBOR

Iznos kredita banke u dinarima 4.000.000
Naknada za puštanje kredita u korišćenje u dinarima 40.000
Naknada za održavanje kreditnog računa
(šestomesečna) u dinarima
6.400
Mesečni anuitet u dinarima 33.203
EKS**
9,266%
** U obračunu efektivne kamatne stope je korišćena vrednost 6M BELIBOR-a na dan 19.05.2017. (3,74%).
Primer otplate kredita je informativnog karaktera i ne može se koristiti u druge svrhe.

Naknade

Menica: bez naknade
Izveštaj Kreditnog biroa: bez naknade

Ostale naknade

Ostale naknade i takse vezane za kredit na koje banka ne utiče, a koje zavise od taksi i naknada notara, geodetskog zavoda, premija osiguranja osiguravajućih kuća i sl. prikazane na datom primeru:
Overa založne izjave: 10.080 dinara
Osiguranje nepokretnosti – godišnje: 40 evra
Izdavanje lista nepokretnosti: 10 evra
Procena vrednosti nepokretnosti: 100 evra
Taksa za upis hipoteke: 20.000 dinara.