KORISNI LINKOVI
OSIGURANJE DEPOZITA

OSIGURANJE DEPOZITA

OTP banka Srbija učestvuje u sistemu obaveznog osiguranja depozita uspostavljenog u Republici Srbiji.

Osigurani depoziti

 

Stanovništvo

GOLD paket računa OTP banke
 

OTPakujte GOLD paket računa OTP banke i iskoristite brojne pogodnosti uz manje mesečne troškove!

Pored osnovnih usluga, (dinarskog i deviznog EUR tekućeg računa, VISA/Maestro debitne i VISA plus za minus kartice, SMS servis (mesečno pet SMS poruka gratis) i EUR Bonus štednog računa za sredstva po viđenju) u okviru GOLD paketa možete koristiti:

 

Ukoliko planirate zakup sefa, preporučujemo Vam naš Gold Plus paket računa.

Gold-paket - kamate i naknade

Mesečna nakanada za vodjenje paketa i naknada za SMS servis su promenljive. Menjaće se dva puta godišnje

Reprezentativan primer za Gold štedni račun:
Depozit 20.000 EUR, bez isplata sa računa u periodu od godinu dana
Ukupan broj dana u godini: 366, depozit položen 1 januara
Redovna neto kamata (0,20 % godišnje) umanjena za porez: 33,91 EUR
Naknada za vođenje Gold paketa: 62,50 EUR (600 dinara obračunato po srednjem kursu
EUR na dan 04.10.2012). Navedena naknada ne naplaćuje na teret depozita, ali se uključuje u obračun EKS.