Platni promet

Servis platnog prometa je dostupan na svim našim lokacijama, a povezanost on-line vezom omogućava trenutni protok informacija štedeći time Vaše vreme i novac.

Platni promet!

Domaći platni promet

Izborom naše banke dobijate pouzdanog partnera u obavljanju svakodnevnih finansijskih aktivnosti. Savremena tehnologija i kvalitetan kadar garantuju brz, siguran i sveobuhvatan servis uz minimalno trošenje Vašeg vremena.

Međunarodni platni promet

OTP banka je po svojim osnovnim karakteristikama okrenuta ka međunarodnom poslovanju.

Stručan kadar i savremena tehnologija nam daju brzinu, temeljnost i preciznost u pružanju usluga.

Razvijeni korespondentni odnosi sa eminentnim svetskim bankama omogućuju da put Vašeg novca bude kratak i siguran.Saradnja sa finansijskim institucijama

Pružamo standardne usluge i proizvode bankarskim institucijama, lokalnim i stranim bankama, poput otvaranja i vođenja loro računa, obavljanja platnog prometa, dokumentarnih i garancijskih poslova.

Za bilo kakvu pomoć i detaljnije informacije, obratite nam se na:

e mail: fin.in@otpbanka.rs

Telefon: +381 21 48 00 188; +381 21 48 00 156


Preuzmite


Naknade i provizijeStatutarna dokumenta