Plaćanje i naplata iz inostranstva


Plaćanje prema inostranstvu

Prilikom plaćanja prema inostranstvu, potrebno je da dostavite nalog za plaćanje i kopiju ino fakture, profakture ili ino ugovora.

Nalog za plaćanje treba popuniti u skladu sa Zakonom o deviznom poslovanju i Uputstvom za sprovođenje odluke o uslovima i načinu plaćanja, naplaćivanja i prenosa po tekućim i kapitalnim poslovima u devizama i u dinarima.

Prilikom popunjavanja naloga za plaćanje obratite posebnu pažnju da ino partner obezbedi tačan Bankarski identifikacioni kod, poznatiji kao Swift code banke krajnjeg korisnika i kompletan IBAN račun u cilju automatskog procesiranja Vaših plaćanja bez dodatnih troškova.

Kao domaće pravno lice,nalog za plaćanje možete podneti lično, faksom, poštom ili putem servisa elektronskog bankarstva.

BIC ili poznatiji kao "SWIFT Code", sadrži 8 alfa numeričkih karaktera (ako je centrala banke) ili 11 karaktera (ako je filijala banke)

  • Prva 4 karaktera predstavljaju kod banke
  • Sledeća 2 karaktera predstavljaju kod zemlje u kojoj se nalazi banka
  • Sledeća 2 karaktera predstavljaju kod grada
  • Poslednja 3 karaktera predstavljaju kod filijale

IBAN

IBAN inicijativa je lansirana 1996 od strane Evropskog Komiteta za Bankarske Standarde (ECBS - European Committee for Banking Standards) da pomogne u razrešavanju neefikasnosti i visokih troškova povezanih sa nedostatkom standarda u plaćanju među različitim državama (cross-border payments). Cilj IBAN-a je da poveća efikasnost u plaćanju među državama u smislu troškova, brzine i kvaliteta. Ukoliko poslujete sa zemljama koje imaju finalizovane IBAN standarde neophodan Vam je IBAN račun korisnika u inostranstvu.Kako proveriti da li je IBAN račun Vašeg ino partnera tačan?

Na adresi www.apacs.org.uk/payments_industry/ibans_4.html možete da proverite da li je IBAN račun vašeg ino partnera tačan. Potrebno je otkucati kompletan račun (prva dva karaktera IBAN računa su uvek slova iz alfabeta), bez praznih mesta i pritisnuti oznaku check. Ukoliko račun nije validan, kontaktirajte Vašeg ino partnera kako bi plaćanje bilo procesiuirano bez ino troškova i rizika vraćanja doznake zbog netačnih podataka.


Naplata iz inostranstva

Precizne instrukcije za usmeravanje deviznih priliva na Vaš račun za pojedine valute (EUR, USD, CHF, GBP...) možete dobiti u najbližoj filijali ili nas možete pozvati na sledeće brojeve telefona:

+381 21 48 00 532 i
+381 21 48 00 578

Obrada naplate iz inostranstva se ne naplaćuje.

Po prijemu SWIFT poruke za sve prilive iz inostranstva primljene do 15h OTP banka dostavlja Obaveštenje o izvršenoj naplati izvozniku istog radnog dana.

Izvoznik je dužan da u roku od 24h obavesti banku o osnovu naplate i korisniku naplate.

Nakon dostave ovih informacija u vidu popunjenog Obaveštenja o izvršenoj naplati, banka obrađuje priliv sa datumom valute iz swift poruke.


PreuzmiteNaknade i provizije