Domaći platni promet

Servis platnog prometa je dostupan na svim našim lokacijama, a povezanost on-line vezom omogućava trenutni protok informacija štedeći time Vaše vreme i novac.

Domaći platni promet

Efikasno poslovanje

Izborom naše banke dobijate pouzdanog partnera u obavljanju svakodnevnih finansijskih aktivnosti. Savremena tehnologija i kvalitetan kadar garantuju brz, siguran i sveobuhvatan servis uz minimalno trošenje Vašeg vremena.

Servis platnog prometa je dostupan na svim našim lokacijama, a povezanost on-line vezom omogućava trenutni protok informacija štedeći time Vaše vreme i novac.

Šta vam OTP poslovni račun omogućava?

  • Bezgotovinsko plaćanje na račune svih učesnika platnog prometa
  • Gotovinske uplate i isplate
  • Redovno i tačno obaveštavanje o svim prometnim stavkama na računu putem izvoda (na šalteru, poštom, elektronski i faksom)
  • Servis elektronskog bankarstva
  • Plaćanja po povoljnim tarifama
  • Korišćenje platnih kartica na bankomatima i POS terminalima
  • Korišćenje okvirnog kredita - dozvoljenog prekoračenja na računu.

Potrebni obrasci


Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)
021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.


Naknade i provizije