Krediti za srednja i velika preduzeća

Kreiramo ponudu koja je potpuno prilagođena potrebama vašeg poslovanja. Širok izbor kreditnih proizvoda ispuniće zahteve svakog preduzeća!

Krediti

Cilj nam je da partnerski ostvarimo sve ciljeve savremenog preduzeća.


Koji su krediti u ponudi?

Krediti za obrtna sredstva

 • Valuta: RSD, RSD sa valutnom klauzulom ili u devizama.
 • Namena: nabavka obrtnih sredstava.
 • Period otplate: do 36 meseci.
 • Korišćenje kredita: prenos sredstava direktno na račun.

Revolving krediti

 • Valuta: RSD, RSD sa valutnom klauzulom ili u devizama.
 • Namena: kredit u RSD i u RSD sa valutnom klauzulom za razne namene, a krediti u devizama za plaćanje roba i usluga prema inostranstvu.
 • Period otplate: do 12 meseci.
 • Način korišćenja kredita: sredstva su na raspolaganju do iznosa odobrenog revolvinga.

Pozajmica po dinarskom tekućem računu (overdraft)

 • Valuta: RSD
 • Osnov za određivanje pozajmice:

  Za klijente OTP banke: 10% ukupnog šestomesečnog dinarskog prometa preko tekućeg računa kod OTP banke Srbija, isključujući iznos puštenih kredita u tom periodu.

  Za ostale klijente: 5% ukupnog šestomesečnog dinarskog prometa preko računa koji je ostvaren u drugim bankama, uključujući iznos puštenih kredita u tom periodu.
 • Namena: održavanje tekuće likvidnosti.
 • Period otplate: do 12 meseci.
 • Način korišćenja kredita: na raspolaganju je iznos sredstava na tekućem računu do iznosa dozvoljenog prekoračenja.

Investicioni krediti

 • Valuta: RSD sa valutnom klauzulom ili u devizama.
 • Namena kredita: kupovina opreme i rekonstrukcija poslovnih objekata.
 • Period otplate: do 120 meseci.
 • Korišćenje kredita: prenos sredstava direktno na račun.
 • Grejs period: od 6 do 12 meseci.

Krediti iz kreditne linije Evropske investicione banke

 • Valuta: RSD sa valutnom klauzulom i devizni krediti
 • Namena:

  Finansiranje projekata samostalnih malih i srednjih preduzeća (MSP)

  Finansiranje preduzeća srednje tržišne kapitalizacije

  Finansiranje krajnjih korisnika bilo koje veličine (prioritetnih projekata) u oblasti ekonomije znanja, energetike, zaštite životne sredine, zdravstva, obrazovanja i industrije.
 • Iznos i rok kredita

  Period otplate kredita: 7 godina

  Maksimalan iznos kredita: 12,5 miliona EUR-a

Evropska investiciona banka, finansijska institucija Evropske unije, osnovana 1958. godine u skladu sa Rimskim ugovorom, učestvuje u istoj ravni sa domaćim finansijskim institucijama u finansiranju investicionih programa koji su deo ciljeva Evropske unije. Krediti iz ove kreditne linije zadovoljavaju sve kriterijume podobnosti za finansiranje od strane Evropske investicione banke. OTP banka Srbija omogućava svojim klijentima korišćenje sredstava EIB uz finansijsku povoljnost koja je iskazana kroz nižu godišnju kamatnu stopu za najmanje 50 (pedeset) baznih poena u odnosu na godišnju kamatnu stopu koju bi OTP banka Srbija obračunavala na ovaj zajam bez učešća Evropske investicione banke. Za više informacija o kreditnoj liniji Evropske Investicione Banke (EIB) kliknite ovde


Ostale vrste kredita

 • Eskont menica (banka eskontuje menice sa kratkoročnim rokovima dospeća za prvoklasne klijente trasante, koje imaoci menica indosiraju na banku punim indosamentom)

Kamatne stope i provizije

Kamatne stope i provizije se određuju u zavisnosti od boniteta, obezbeđenja po kreditu, roka i namene kredita. Kamatna stopa se iskazuje kao zbir referentne kamatne stope (promenljiva stopa) i marže banke.

Referentna kamatna stopa za kredite u dinarima je kamatna stopa na depozitne olakšice, a za kredite u dinarima sa valutnom klauzulom i devizne kredite tromesečni EURIBOR.
Marža se formira na osnovu risk profila klijenta.Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)
021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.