Visa Business Electron

Visa Business Electron kartica Vam omogućava da obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima sa oznakom Visa, kao i da podižete gotovinu na bankomatima u našoj zemlji i inostranstvu.

visa

Visa Business Electron kartica je namenjena svim pravnim licima i preduzetnicima sa otvorenim tekućim računom u našoj banci. Rok važenja kartice je 3 godine.

ONLINE prijava

Raspoloživa sredstva na kartici

Iznos raspoloživih sredstava na kartici zavisi od visine sredstava na Vašem dinarskom tekućem računu uključujući i sredstva dozvoljenog prekoračenja po dinarskom tekućem računu a u okvirima mesečnog limita koji je određen po svakoj izdatoj kartici.

Kao ovlašćeno lice za zastupanje preduzeća preduzetnika možete ovlastiti više osoba za raspolaganje sredstvima na računu do određenog iznosa na mesečnom nivou.

Primer

Ako ste ovlašćenoj osobi odredili mesečni limit od npr.100.000 RSD, to znači da u vremenskom periodu od 30 dana ovlašćena osoba može koristiti karticu do tog iznosa (period se posmatra od 1. do 30. dana u mesecu).


Sredstva obezbeđenja

Pravna lica:

  • Blanko sopstvena menica
Preduzetnici:

  • Blanko sopstvena menica koja glasi na vlasnika

Za transakcije u inostranstvu zadužiće se dinarski tekući račun po prodajnom kursu za devize. Izdavanje kartice je besplatno.
Mesečno održavanje kartice se naplaćuje 95 dinara.


Izgubljena ili ukradena kartica?

U slučaju gubitka ili krađe kartice, u najkraćem roku obavestite OTP HelpDesk na sledeće brojeve telefona:

0700 480 048 ili +381 21 4800 048.

Pozovite nas i vaša kartica će istog momenta biti blokirana.


Naknade i provizije