Visa Business Charge

Visa Business Charge kartica Vam omogućava da obavljate sva plaćanja u zemlji i inostranstvu na svim prodajnim mestima sa oznakom Visa, kao i da podižete gotovinu na bankomatima u našoj zemlji i inostranstvu.

visa

Karticu smo namenili malim preduzećima i preduzetnicima sa otvorenim računom u našoj banci. Sa Visa Business Charge kreditnom karticom možete brzo i jednostavno da plaćate sve troškove napravljene po osnovu službenih putovanja, reprezentacije, nabavke kancelarijskog materijala i sl.

ONLINE prijava

Koje su prednosti kartice?

  • Besplatna izrada kartice
  • Brz proces odobravanja
  • Beskamatno kreditiranje do 30 dana
  • Uz svaku dodatnu karticu, mogućnost korišćenja besplatnog putnog osiguranja sa asistencijom!
  • Minimalna sredstva obezbeđenja: 1 menica klijenta, 1 menica vlasnika/osnivača, 2 ovlašćenja
  • Jednostavna evidencija i kontrola svih troškova
  • Mesečni limit po dodatnim karticama
  • Plaćanje i podizanje gotovine na svim bankomatima i prodajnim mestima sa oznakom Visa u zemlji i inostranstvu!

Beskamatno kreditiranje do 30 dana

Sve što plaćate u toku obračunskog meseca dospeva na naplatu odabranog datuma
(15.ili posledneg dana u mesecu).


Kreditni limit

Iznos kreditnog limita se određuje na osnovu kreditne procenepri čemu je maksimalni iznos do 1.200.000 RSD.

Izdavanje dodatnih kartica

Kao ovlašćeno lice za zastupanje preduzeća ili preduzetnika, možete ovlastiti više osoba za raspolaganje sredstvima na računu do odabranog mesečnog limita po svakoj kartici

Kako to u praksi izgleda?

Ako ste ovlašćenoj osobi odredili mesečni limit od npr.100.000 RSD, to znači da u vremenskom periodu od mesec dana ovlašćena osoba može koristiti karticu do tog iznosa (period se posmatra od 1. do 30. dana u mesecu).
Na kraju meseca na naplatu dospeva celokupan iznos potrošnje sa pripadajućim provizijama i naknadama.Informišite se!

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou, možete pogledati ovdeIzgubljena ili ukradena kartica?

U slučaju gubitka ili krađe kartice, u najkraćem roku obavestite OTP HelpDesk na sledeće brojeve telefona:

0700 480 048 ili +381 21 4800 048.

Pozovite nas i vaša kartica će istog momenta biti blokirana.Naknade i provizije