Uključenje u sistem

Usluge E b@nking-a pružamo preko agenata
Halcom Personal E-Bank i Asseco Office banking

Kako se uključiti u sistem E-b@nking?

 • Zaključuje se ugovor sa bankom, što podrazumeva kupovinu programskog paketa E–bank (čitač, kartica i uključenje u rad), ili uključenje u rad sa već postojećim karticama.
 • Pristupnica za elektronsko bankarstvo
 • Ugovor i potrebna prateća dokumentacija se popunjena predaju na šalterima Banke u svim filijalama i ekspoziturama.
 • Ugovori se overavaju od strane banke i evidentiraju se korisnici.

Tehnički uslovi

Preporučena konfiguracija:

 • Pentium IV 1.7 GHz ili više
 • 1 GB RAM
 • 100 MB slobodnog prostora na hard disku
 • CD - ROM ili DVD - ROM tokom instalacije
 • Rezolucija 1024 x 768 sa 32K boja
 • USB čitač kartica

Potreban software

 • Operativni sistem Windows NT 4.0 Service Pack 6, Windows 2000 Service Pack 4.
 • Preporučujemo Windows XP, Windows 2003 Server, Windows 2007
 • Podrška za rad više korisnika (multi-user)
 • Pretraživač Internet Explorer 6.0 ili noviji
 • MS Outlook Express 5.0 ili noviji

Potrebno je obezbediti pristup internetu od 64 kbps (ISDN) ili stalna povezanost na zakupljeni vod (min. 64kbps) i mogućnost priključenja na internet preko alternativnog kanala, uz korišćenje SSL.
Način rada

Svaki korisnik (pravno lice ili preduzetnik), ovlašćuje jedno ili više fizičkih lica za rad sa računom, pomoću programskog paketa što se definiše u Pristupnici za elektronsko bankarstvo u delu koji se odnosi na podatke o ovlašćenom licu u rubrici „nivoi ovlašćenja“. Nivoi ovlašćenja su predstavljeni kroz sledeće poslove:

 • Priprema naloga
 • Potpis naloga/ slanje u banku
 • Pregledi (naloga i izvoda)
 • Priprema paketa

Jedno fizičko lice kao ovlašćeno lice može da ima jedno od navedenih ili više ovlašćenja.Termini slanja naloga


Radnim danom

 • do 17 časova upućuju se “eksterni” nalozi sa “današnjim” datumom valute, odnosno nalozi za - plaćanja koja treba da se izvrše istog dana. Svaki ovakav nalog za primljen u Banku posle 17 časova biće odbijen.
 • posle 17 časova upućuju se nalozi sa “sutrašnjim” datumom valute
 • do 17:45 časova upućuju se nalozi sa oznakom HITNO koji se posebno tarifiraju
 • do 18:45 časova Banka prima “interne naloge plaćanja”, odnosno naloge za plaćanja sa “današnjim” datumom valute u korist učesnika-klijenta OTP banke Srbije.
 • Nalozi sa “budućim” datumom valute mogu da se upućuju prema Banci u svakom momentu.

Subotom

 • do 12 časova prema banci se upućuju "interni nalozi plaćanja", odnosno nalozi za plaćanja sa "današnjim" datumom valute u korist učesnika - klijenta OTP banke
 • Po odluci Narodne banke "eksterni nalozi" ne mogu biti realizovani subotom, već prelaze u status čekanja i biće realizovani prvog radnog dana.Potrebna dokumentacija


Halcom Personal EBank

 • Ugovor o korišćenju servisa elektronskog bankarstva
 • Pristupnica za elektronsko bankarstvo
 • Generalna narudžbenica za izdavanje kvalifikovanih ličnih digitalnih potvrda za pravno lice
 • Zahtev za dobijanje digitalnih potvrda za svako ovlašćeno lice, uz kopiju lične karte
 • Fotokopija odluke o upisu u sudski registar ili drugi odgovarajući registar

Trenutno u ponudi imamo USB čitač Omnikey3021

Asseco Office banking

 • Ugovor o korišćenju servisa elektronskog bankarstva
 • Pristupnica za elektronsko bankarstvo

Trenutno u ponudi imamo USB čitač Omnikey3021


Pomoćni programi i uputstva


Potrebne su vam detaljnije informacije?

Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva)

021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.


Naknade i provizije