Depoziti

Oročite svoja likvidna sredstva pod povoljnim uslovima u OTP banci, na rok koji želite, u dinarima ili u devizama

Depozit

Tipovi oročenih depozita

  • Nenamenski oročeni depoziti – kao mogućnost da slobodna novčana sredstva deponujete na račun banke na određeni vremenski period i po određenoj kamatnoj stopi.
  • Namenski oročeni depoziti - kao sredstva obezbeđenja po datim plasmanima (kreditima, garancijama i sl.) i

Posetite nas u najbližoj filijali i iskoristite konkurentne kamatne stope
i sigurne uslove štednje!


Za nenamenske oročene depozite OTP banka nije definisala maksimalan i minimalni iznos oročenih sredstava, a visina kamatne stope zavisi od iznosa deponovanih sredstava i perioda oročenja.Potrebne su vam detaljnije informacije?


Pozovite Info centar na sledeće brojeve telefona:

0700 480 400 za pozive sa fiksnog telefona (ukupna cena poziva sa PDV-om je ista kao i cena lokalnog poziva) 021 4800 400 za pozive iz inostranstva ili sa mobilnog telefona.


Naknade i provizije