Tarife | OTP banka Srbija
Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Tarife

Tarifa naknada
Tarifa naknada i troškova – Sektor poslova sa privredom_primena 18.08.2021.
Tarifa naknada i troškova – Sektor poslova sa privredom NR_primena 30.04.2021
Pregled usluga i naknada
PUN – pravno lice i preduzetnik – rezident – RSD tekući račun
PUN – pravno lice i preduzetnik – rezident – EUR tekući račun
PUN – pravno lice – nerezident – RSD tekući račun
Terminski plan
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – PL i PR_primena 30.04.2021

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 15:00

Saznaj više
Vrati se gore