0800 23 23 22 Online banking

Depozitar/Kastodi

Pružamo usluge obavljanja poslova Depozitara za otvorene investicione fondove sa javnom ponudom UCITS i Alternativne Investicione Fondove, kao i usluge Kastodi banke za dobrovoljne penzijske fondove, dodatne investicione usluge koje se odnose na čuvanje i administriranje finansijskih instrumenata i povezanih novčanih sredstava i druge prateće usluge.

Usluge koje pružamo

Dodatne pogodnosti

TRANSAKCIJE U NETINGU

  • Imate mogućnost da za nove kupovine automatski koristite sredstva od realizovanih a nesaldiranih transakcija prodaje. Ova usluga omogućava vam izuzetno brzo reagovanje na promene berzanskih cena, jer ne morate da čekate saldiranje transkacije.

CUSTODIAN E-OFFICE

  • Ova web usluga je namenjena brokerskim društvima. Omogućava jedinstveni „on line“ uvid u stanje i raspoloživost sredstava zajedničkih klijenata. Značajno štedi vreme i povećava efikasnost i brzinu ispostavljanja naloga za brokere i investitore. Ovoj usluzi možete pristupiti klikom na link.

Korisne informacije

Potrebna dokumentacija

Za fizička lica – rezidente potrebno je doneti lični dokument na uvid.
Za informaciju o potrebnoj dokumentaciji za pravna lica i nerezidente molimo vas da pošaljete upit na adresu

Pravila poslovanja

Pravila poslovanja sa dobrovoljnim penzijskim fondovima, primena od 30.04.2021.
Pravila poslovanja Depozitara, primena od 28.05.2021.
Pravila poslovanja Depozitara, važe do 27.05.2021.

Tarifnici

Tarifnik Depozitara, primena od 05.05.2021
Tarifnik KASTODI BANKE, primena od 05.05.2021

Kontakt

OTP banka a.d. Novi Sad
Kastodi usluge

Prodaja (Poslovni odnosi i tarife):

Trg slobode 5
21000 Novi Sad, Republika Srbija
Tel: 011 30 11 555; 0800 232322;
e-mail:info@otpbanka.rs

 

Depozitar (UCITS fondovi):

Trg Slobode 5
21000 Novi Sad (PAK 400471)
Republika Srbija
Tel: 011 30 11 555; 0800 232322;
e-mail: info@otpbanka.rs

Radno vreme

Ponedeljak – petak 08:00 – 16:00

Arhiva-Depozitar UCITS

Pravila poslovanja Kastodi banke u primeni do 20.08.2020
Tarifnik Kastodi banke, primena do 02.09.2020.

Da li imate dodatnih pitanja?

Odgovor možete očekivati radnim danima od 9 do 17 časova

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore