0800 23 23 22 Online banking

Biznis e-bank

Uz biznis e-bank olakšajte sebi da sa radnog mesta, bez odlaska u ekspozituru, rešavate svoje dnevno bankarstvo: pregled sredstava i potrošnje po biznis karticama, generisanje izvoda, realizovanje naloga za plaćanje i transfere i kreiranje platnih spiskova za ispate zarada zaposlenima.

Saznaj više

Hal E-bank

Hal E-bank je e-bank rešenje na domaćem tržištu, koje se nalazi u ponudi 20 domaćih banaka i namenjen je radu preduzeća u domaćem i deviznom platnom prometu.

Saznaj više

Asseco office banking

Kancelarijsko bankarstvo Asseco je rešenje za elektronsko bankarstvo na domaćem tržištu, koje nudi više od 20 domaćih banaka i namenjeno je za domaća i međunarodna plaćanja.

Saznaj više

SMS Usluga

SMS usluga omogućava vam da putem mobilnog telefona primate informacije o stanju i promenama sredstava na računu.

Saznaj više

Govorni automat

Govorni automat usluga omogućava vam da lako putem fiksnog ili mobilnog telefona realizujete brojne bankarske usluge.

Saznaj više

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore