Privreda

  • Proizvodi i usluge za velika i srednja preduzeća
  • Pozdan partner u vašem poslovanju
  • Savremeni i klasični bankarski proizvodi prilagođeni
    vašim potrebama

OTP banka pruža širok spektar usluga velikim i srednjim preduzećima, u skladu sa savremenim trendovima u bankarskom poslovanju i u potpunosti prilagođene potrebama klijenata. Svoje poslovanje gradimo na međusobnom poverenju i zato su vam na raspolaganju stručni bankari na koje se možete osloniti.Krediti

  • Krediti za srednja i velika preduzeća
  • Snaga partnerstva
  • Ponuda prilagođena potrebama poslovanja

DetaljnijeDepoziti

  • Neka vreme radi za vas!
  • Oročite sredstva u dinarima ili devizama!

Detaljnije


Specijalni računi

Poslovi otvaranja i vođenja namenskih računa za kupoprodaju hartija od vrednosti

Platni promet

Servis platnog prometa je dostupan na svim lokacijama OTP banke, a povezanost online vezom omogućava trenutni protok informacija štedeći time vaše vreme i novac.