PRESS

 
 

2017


Novi propisi Narodne banke Srbije vezano za (ne)obaveznost upotrebe pečata

 

Obaveštavamo vas da će privredni subjekti, počev od 01.10.2017. godine, biti u mogućnosti da se izjasne u pogledu upotrebe pečata prilikom otvaranja računa, izvršenja transakcija, kao i realizacije drugih radnji povezanih sa otvaranjem i vođenjem računa kod Banke.

Za račune otvorene kod OTP banke zaključno sa 30.09.2017. godine, klijenti će na osnovu posebnog pisanog Zahteva i izmenjenog Kartona deponovanih potpisa biti u mogućnosti da se izjasne o ukidanju upotrebe pečata.

Klijenti koji otvore račune u OTP banci od 01.10.2017. godine neće imati obavezu upotrebe pečata, osim ukoliko se izričito ne izjasne da će pečat koristiti u postupku otvaranja i vođenja računa kod Banke.

Zahtev za promenu izbora u pogledu korišćenja pečata možete preuzeti ovde .

Vaša OTP banka