PRESS

 
 

2016


OTP banka – banka partner platne institucije PAYSPOT

OTP banka je zaključila sporazum o poslovno tehničkoj saradnji i u skladu sa Zakonom o platnim uslugama otvorila namenski račun platnoj instituciji PAYSPOT, Novi Sad čime je omogućeno izvršenje platnih transakcija svih klijenata PAYSPOT.

PAYSPOT DOO je platna institucija sa sedištem u Novom Sadu, registrovana kod Narodne banke Srbije za pružanje usluga uplate i isplate gotovog novca, prenos novčanih sredstava i izvršavanje novčanih doznaka.

Svi klijenti PAYSPOT-a i njihovih registrovanih zastupnika time imaju mogućnost da na svim mestima u Srbiji označenim logom PAYSPOT-a i OTP banke plaćaju svoje redovne mesečne obaveze (račune za komunalije, telefon, struju i dr.), registraciju automobila, sudske i druge takse i slično.

Uloga OTP banke je da omogući kvalitetno, bezbedno i promptno izvršavanje svih transakcija klijenata PAYSPOT-a i njihovih zastupnika.

Sve bliže informacije možete dobiti na mejl: dinarskipp@otpbanka.rs ili na internet stranici PAYSPOT: www.payspot.rs