PRESS

 
 

2016


Organizovano tržište električne energije

U Republici Srbiji je definisan novi model tržišta električne energije, čime je uspostavljeno organizovano tržište električne energije na kome se obavlja veletrgovina električnom energijom od strane domaćih i stranih učesnika, a na način i u skladu sa najboljom evropskom praksom u ovoj oblasti. Usluge finansijskog poravnanja na teritoriji Republike Srbije realizuje OTP banka Srbija kao banka agent za poravnanje trgovanja na osnovu ugovora sa licenciranim kliring članom KELER CCP, Budapest

SEEPEX a.d. Beograd formiran je kao operator tržišta električne energije u Republici Srbiji i licenciran za obavljanje delatnosti upravljanja organizovanim tržištem električne energije.

Proizvodi kojima se trguje na SEEPEX-u su standardni ugovori za fizičku isporuku električne energije unutar Srpskog prenosnog sistema.

17.02.2016. SEEPEX je uspešno pokrenuo srpsko Dan-unapred tržište električne energije u Srbiji.

Internet stranica: http://www.seepex-spot.com/sr/

Kliring i poravnanje svih produkata na SEEPEX obavlja European Commodity Clearing AG (ECC).

ECC izvršava sve aktivnosti koje uključuju dnevno balansiranje profita i gubitaka, dnevni proračun kolateralnih zahteva i konačno fizičko i finansijsko poravnjanje.

Internet stranica: http://www.ecc.de/ecc-en/about-ecc

Kliring proces ECC-a zasniva se na infrastrukturi internacionalnih banaka koje funkcionišu kao Kliring Članovi.

Kompanije koje žele da trguju na SEEPEX moraju pristupiti kao Non Kliring Članovi i/ili Kliring Članovi kod ECC-a.

Usluge finansijskog poravnanja na teritoriji Republike Srbije realizuje OTP banka Srbija kao banka agent za poravnanje trgovanja na osnovu ugovora sa licenciranim kliring članom KELER CCP, Budapest

KELER CCP, Budapest je vodeća klirinška institucija u centralnoj i istočnoj Evropi I kao generalni kliring član ECC (General Clearing Member) ovlašćen je za obavljanje poslova kliringa i finansijskog poravnanja za učesnike na SEEPEX-u. Na ovaj način KELER CCP preuzima odgovornost za finansijsko poravnanje prema ECC po osnovu zaključenih transakcija na SEEPEX-u.

Internet stranica: https://english.kelerkszf.hu/

Za sve bliže informacije molimo vas da nas kontaktirate na mejl: deviznipp@otpbanka.rs