PRESS

 
 

2016


I ove godine OTP banka i Opština Pirot uz poljoprivrednike

OTP Banka je nastavila uspešnu prošlogodišnju saradnju u kreditiranju registrovanih poljoprivrednih gazdinstava sa Opštinom Pirot i 29.03.2016. godine zaključila Sporazum za 2016 godinu.

Prema Sporazumu ukupnu kamatu i naknadu za odobravanje kredita subvencioniše Opština Pirot.

Registrovanim poljoprivrednim gazdinstvima na teritoriji opštine Pirot OTP Banka nudi subvencionisane kredite u dinarima za obrtna sredstva sa rokom korišćenja od 12 do 18 meseci kao i investicione kredite sa rokom korišćenja od 12-36 meseci. Investicioni krediti se odobravaju u evrima sa primenom valutne klauzule (isplata i vraćanje kredita u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS ) za namene kupovine mehanizacije (nove i stare ), kupovinu zemljišta , kupovinu stoke i slično.

Klijentima koji podnose zahtev za subvencionisane kredite je kao prethodan uslov potrebna potpisana saglasnost opštine Pirot o ispunjenju uslova za otpočinjanje postupka odobravanja kredita. Za sve ostale informacije o potrebnoj dokumentaciji obratite se Filijali OTP BANKE u Pirotu , Vuka Karadžića 1 , odnosno na broj telefona: 010/341-277.