PRESS

 
 

2016


OTP grupa: Rezultati za prvih devet meseci 2016. premašili očekivanja analitičara

Rezultati bankarske grupe premašili su očekivanja analitičara za treći kvartal. Konsolidovana računovodstvena dobit je iznosila 69,8 milijardi forinti u trećem kvartalu (-3% u odnosu na prethodni kvartal), što je dovelo do povećanja računovodstvene dobiti u prvih devet meseci na 176 milijardi forinti, gotovo pet puta više nego u baznom periodu.

Tokom prvih devet meseci 2016. godine, OTP Grupa je zabeležila usklađenu dobit nakon oporezivanja od 172,9 milijardi forinti, što je znatno više od neto zarade ostvarene u baznom periodu (103,6 milijardi forinti). Povećanje u odnosu na prethodnu godinu je skoro u potpunosti opravdano značajnm poboljšanjem učinka Rusije i Ukrajine; pored toga, dobit članica grupe Centralne i Istočne Evrope – uključujući Mađarsku – za prvih devet meseci 2016. godine takođe premašuje dobit ostvarenu u baznom periodu za 4%.

Povećanje neto zarada u prvih devet meseci (+67% u odnosu na prethodnu godinu) je uzrokovano u najvećoj meri ublažavanjem troškova rizika.

Konsolidovani kreditni portfelj usklađen u stranoj valuti je porastao za 1% u odnosu na prethodni kvartal (-1% u odnosu na prethodnu godinu), dok su naplativi krediti već povećani za 2% od početka godine. Može se videti značajan rast naplativih kredita OTP Core, DSK Banke i Srbije (+4,3, 5,5 i 11,9% istim redosledom). U ostalim članicama grupe došlo je do pada u naplativim kreditima od početka godine, gde su u okviru navedenog OTP banka Rusija i Rumunija pretrpele najveće padove od početka godine (-7,9% i 5,8% istim redosledom). Ovaj drugi je uzrokovan negativnim uticajem obima sopstvene šeme konverzije banke za hipoteke u švajcarskim francima. Što se tiče ostalih segmenata proizvoda, naplativi krediti za MSP i velike klijente privrede su porasli za 11% i 9%, dok se portfelj potrošačkih kredita smanjio za 0,4% a hipoteka za 3% od početka godine.

Kvalitet kreditnog portfelja se donekle pogoršao u trećem kvartalu, a obimi novih DPD90+ su porasli za 14,5 miliona forinti (prvi kvartal: 35,3 milijarde, drugi kvartal: 7,7 milijardi usklađeno sa stranom valutom i bez efekta prodaje i otpisa). U apsolutnom smislu, najveći priliv je registrovan u Rusiji, ali je zabeležen i trend opadanja (u milijardama forinti, prvi kvartal: 17, drugi kvartal: 12,7, treći kvartal: 10,5). Istovremeno, portfelj kvaliteta se nije pogoršao u Mađarskoj i Bugarskoj: krediti ranije klasifikovani kao DPD90+ su izbačeni iz DPD90+ kategorije. Konsolidovani racio DPD90+ je opao na 15,8% (-0,6 procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal), a njegova pokrivenost je iznosila 95,0%.

Stopa troškova rizika na nivou grupe u trećem kvartalu je opala na 0,56%, a shodno tome stopa troškova rizika u prvih devet meseci je pala ispod 1,0% (0,91%) nasuprot 3,24% zabeleženih pre godinu dana.

Obimi depozita usklađenih sa stranom valutom su porasli za 3% u odnosu na prethodni kvartal i za 4% u odnosu na prethodnu godinu. Među većim članicama grupe, obimi depozita u OTP Core i OTP Ukrajina su porasli za 4% i 3% istim redosledom u odnosu na prethodni kvartal, dok je portfelj Bugarske ostao nepromenjen a ruski depoziti opali za 2%. Na godišnjoj osnovi, obimi u DSK Banci su značajno povećani (+12%), dok je OTP Core zabeležila rast od 3%.

Konsolidovani neto racio kredita i (depozita+obveznica stanovništva) je dostigao 68%.

Usklađena dobit nakon oporezivanja OTP Core (osnovna delatnost u Mađarskoj) je dostigla 38,8 milijardi forinti u trećem kvartalu 2016., što je dovelo do poboljšanja od 26% u odnosu na prethodni kvartal i rasta od 7% u odnosu na prethodnu godinu. Kao rezultat navedenog, usklađeni profit u prvih devet meseci je dostigao 98,4 milijarde forinti (+3% u odnosu na prethodnu godinu). Dobit iz poslovanja bez jednokratnih stavki prihoda je porasla za 17%, što je opravdano višim ukupnim prihodom za 3% u odnosu na prethodni kvartal i padom operativnih troškova za 5%.

Što se tiče učinka stranih supsidijara, svi strani supsidijari osim Touch Bank su ostvarili dobit u trećem kvartalu, a zabeležen je i rast neto zarada kod bugarskih, ruskih, ukrajinskih, hrvatskih i crnogorskih supsidijara.

Osnov za poboljšanje ukrajinskog i ruskog učinka leži u preusmeravanju pojedinačnih doprinosa dobiti u okviru konsolidovane prilagođene dobiti tokom trećeg kvartala i prvih devet meseci nakon oporezivanja: OTP Core i DSK Banka su zadržale svoje dominantne pozicije dok su ruski i ukrajinski supsidijari postali značajniji, a hrvatski supsidijar je takođe uspeo da postepeno poboljša svoj učinak. Svi ostali supsidijari iz Centralne i Istočne Evrope su takođe ostvarili dobit u trećem kvartalu. Shodno tome, udeo poslovanja Centralne i Istočne Evrope u ukupnoj dobiti iznosi 59,8 milijardi forinti, dok su Rusija i Ukrajina doprinele sa 10,7 milijardi forinti. Touch Bank i dalje ostvaruje gubitak sa rezultatom od -1,4 milijardi forinti.

Do kraja septembra 2016. godine pozicija likvidnosti Grupe je ostala stabilna: rezerve operativne likvidnosti Grupe su bile u iznosu ekvivalentnom 7,6 milijardi evra (+0,8 milijardi evra u odnosu na prethodni kvartal). Do kraja trećeg kvartala 2016. godine konsolidovani racio zajedničkog akcijskog kapitala prvog nivoa prema MSFI je iznosio 13,2%, nepromenjeno u odnosu na prethodni kvatal. Neto rezultat za prvih devet meseci nije bio obuhvaćen, a obračunati iznos dividende nije bio odbijen od propisanog kapitala prilikom izračunavanja konsolidovanih pokazatelja adekvatnosti kapitala prema MSFI. Uključivanjem ovih stavki, racio zajedničkog akcijskog kapitala prvog nivoa bi iznosio 15,2%. Samostalni racio zajedničkog akcijskog kapitala OTP Banke je iznosio 25,9% u trećem kvartalu 2016. godine (+0,3% procentnih poena u odnosu na prethodni kvartal).