PRESS

 
 

2014


OTP banka Hrvatska kupila banku Banco Popolare Croatia

Savet Hrvatske narodne banke odobrio je OTP banci sticanje više od 50% udela u osnovnom kapitalu Banco Popolare Croatia. Na čelo Uprave Banco Popolare Croatia dolazi dosadašnji član Uprave OTP banke Zorislav Vidović čije će dugogodišnje iskustvo u spajanjima banaka biti dragoceno za uspešnu implementaciju integracije . Uz njega, u Upravi BPC ostaje i dosadašnja članica Uprave Mirjana Vidan.

„U sledećim mesecima bićemo fokusirani na sprovođenje postupka integracije koju nameravamo većim delom završiti do kraja ove godine. Pripreme se odvijaju u skladu sa planovima, prvo što je u planu jeste uvođenje korišćenja bankomata OTP banke za klijente BPC bez naknade, što verujemo da ćemo ostvariti tokom maja. Integracijom ćemo ostvariti proširenje mreže i univerzalnih finansijskih usluga te zadržati naš fokus na segmentu stanovništva“, izjavio je Balaž Bekeffi, predsednik Uprave OTP banke.
Proces spajanja doprineće modernizaciji informatičkog sistema Banco Popolare Croatia, kao i pobol?šanja u upravl?anju l?udskim potencijalima te finansijskim uslugama.

Ovom akvizicijom broj klijenata OTP banke će dostići gotovo 440 hiljada korisnika, mreža će imati 130 ekspozitura i više od 250 bankomata u celoj Hrvatskoj.

OTP Grupa planira proširenje i u drugim zemljama u regionu kao i u Srbiji gde se trenutno razmatraju ponude banaka čija je prodaja aktuelna.