PRESS

 
 

2012


Godina ambicioznih planova za OTP banku u Srbiji

- Banka ima jaku poziciju likvidnosti u obe valute, i u dinarima i u evrima, u ukupnom iznosu aproksimativno 100 miliona evra. Imamo ambiciozne planove za ovu godinu po pitanju kreditiranja, kada je u pitanju i privreda i stanovništvo, i sigurni smo da ćemo imati sa čim da izađemo u susret našim klijentima i da ćemo uspeti da ostvarimo planiranu stopu rasta - izjavio je gospodin Bertalan.

OTP banka Srbija deo je veoma uspešne grupacije koja ima dugu tradiciju poslovanja i jedna je od vodećih u Centralnoj i Jugoistočnoj Evropi. OTP grupa pruža usluge univerzalne banke za više od 13 miliona klijenata u 9 zemalja širom regiona centralne i istočne Evrope. Odlična pozicija likvidnosti i kapitala u OTP grupi u skladu su sa Bazel III zahtevima, a prema rezultatima evropskih stres testova Grupa se odlično pokazala u 2010. i u 2011. godini.

- Od banke kao što je OTP očekuje se i da podstiče regionalnu saradnju, s obzirom na tržišta u okruženju na kojima posluje. OTP banka, pored Srbije i matične zemlje Mađarske, posluje i u Slovačkoj, Rusiji, Rumuniji, Bugarskoj, Ukrajini, Hrvatskoj i Crnoj Gori - izjavio je gospodin László Wolf - Predsednik Upravnog Odbora OTP Banke.

U cilju repozicioniranja banke na našem tržištu, OTP banka Srbija planira proaktivan pristup prema klijentima, povećanje efikasnosti, veći obim plasiranja kredita, fokusiranje na refinansiranje i reprogramiranje dugova, i akviziciju novih klijenata. Banka planira da nastavi sa praksom kreiranja proizvoda koji su maksimalno prilagođeni potrebama klijenata, kako po kvalitetu i brzini procesa odobravanja tako i po pitanju cene.

Povećanje tržišnog učešća OTP banke u Srbiji je prioritet, a sigurni smo da ćemo daljim razvojem proizvoda i usluga iz naše ponude, po meri klijenta, to i postići - izjavio je gospodin Ivan Radojčić, direktor poslovnog sektora i zamenik predsednika Izvršnog odbora OTP banke.