Online banking Kontakt centar 0800 23 23 22
Online banking

Tarife

Tarifa naknada
Tarifa naknada i troškova – fizička lica i fizička lica registrovana kao poljoprivredna gazdinstva_primena 18.08.2021.
Pregled kamatnih stopa
Tarifa kamatnih stopa i naknada za kredite primena od 07.02.2022.
Tarifa kamatnih stopa i naknada za kredite
Pregled kamatnih stopa – depoziti i tekuci racuni – FL i RPG_primena 30.04.2021.
Terminski plan
Terminski plan – vreme prijema i izvršenja platnih naloga – FL i RPG_primena 30.04.2021.
Pregled usluga i naknada
PUN – za korisnika platnih usluga – potrošača
PUN – Agro paket

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore