0800 23 23 22 Online banking

KADA ZNAŠ I DA SEJEŠ I DA ŽANJEŠ

Specijalni poljoprivredni krediti za investicije i obrt sredstava

Dobar je osećaj kada znate da jesenju sezonu radova dočekujete spremni. Bilo da planirate kupovinu zemljišta, mehanizacije, stoke, izgradnju staklenika ili nešto sasvim drugo – na raspolaganju su vam naši krediti za investicije i obrt sredstava koje smo kreirali posebno za vas. Možete da izaberete između dva programa kredita – pogledajte detalje ponude i izaberite kredit koji najviše odgovara vašim potrebama.

Programi koji su vam na raspolaganju su – EASI program – Krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva i Program kreditiranja Ministarstva poljoprivrede

EASI program - Krediti za registrovana poljoprivredna gazdinstva

Dobro je kada znate da na brži i lakši način, a bez dodatnih troškova, možete dobiti sredstva pod povoljnjim uslovima za dalji razvoj svog gazdinstva.

EASI program kreditiranja:

  Zatvori

  Manji troškovi dobijanja kredita:

   Zatvori

   Ukoliko se odlučite za kredite iz EASI programa na raspolaganju su vam naši kreditni proizvodi:

   Reprezentativni primeri

   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva u dinarima
   Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva u dinarima
   Iznos kredita500.000 RSD1.500.000 RSD
   Period korišćenja kredita12 meseci12 meseci
   NKS na godišnjem nivou3M BELIBOR + 5,4%godišnje3M BELIBOR + 5,4% godišnje
   dvanaestomesečna rata531.400 RSD1.594.200 RSD
   Naknada na ime obrade kredita (%)0,75% od iznosa odobrenog kredita0,75% od iznosa odobrenog kredita
   Naknada na ime obrade kredita (Iznos )3.750 RSD11.250 RSD
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika100 RSD100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
   Taksa za poresko uverenje660 RSD660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
   EKS na godišnjem nivou 7,80% 7,32%
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)538.556 RSD1.608.856 RSD
   EKS obračunat na dan12.08.2021.12.08.2021.
   U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 12.08.2021. (0,88%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od iznosa odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke
   Reprezentativni primer investicionog kredita u dinarima
   Reprezentativni primer investicionog kredita u dinarima
   Iznos kredita1.000.000 RSD2.000.000 RSD
   Period korišćenja kredita60 meseci60 meseci
   NKS na godišnjem nivou3M BELIBOR + 7% godišnje3M BELIBOR + 7% godišnje
   tromesečna rata60.985 RSD121.965 RSD
   Naknada na ime obrade kredita (%)0,75% od iznosa odobrenog kredita0,75% od iznosa odobrenog kredita
   Naknada na ime obrade kredita (Iznos )7.500 RSD15.000 RSD
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika100 RSD100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
   Taksa za poresko uverenje660 RSD660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
   EKS na godišnjem nivou 8,93% 8,69%
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)1.240.263 RSD2.467.519 RSD
   EKS obračunat na dan12.08.2021.12.08.2021.

   U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M BELIBOR-a na dan 12.08.2021. (0,88%). Kamata se usklađuje sa 3M BELIBOR-om na tromesečnom nivou. U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od iznosa odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa . Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke

   Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
   Reprezentativni primer investicionog kredita u evrima
   Iznos kredita10.000 EUR20.000 EUR
   Period korišćenja kredita60 meseci60 meseci
   NKS na godišnjem nivou3M EURIBOR + 5,8%3M EURIBOR + 5,8%
   tromesečna rata572 EUR1.144 EUR
   Naknada na ime obrade kredita (%)0,75%0,75%
   Naknada na ime obrade kredita (Iznos )75 EUR150 EUR
   Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
   Menica dužnika100 RSD100 RSD
   Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
   Taksa za poresko uverenje660 RSD660 RSD
   Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
   EKS na godišnjem nivou 6,09% 5,88%
   Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)11.622 EUR23.134 EUR
   EKS obračunat na dan12.08.2021.12.08.2021.

   U obračunu EKS, korišćena je vrednost 3M EURIBOR-a na dan 12.08.2021. (-0,5470%). Kamata se usklađuje sa 3M EURIBOR-om na tromesečnom nivou. U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od iznosa odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa . Krediti indeksirani u evrima se ugovaraju u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS. Kamata je varijabilna i sastoji se od referentne kamatne stope tromesečnog EURIBOR-a, kao varijabilnog dela, i marže Banke, kao fiksnog dela, u skladu sa Pregledom kamata i naknada za kredite za RPG klijente. Varijabilna kamata se usklađuje sa vrednošću 3M EURIBOR-a na kvartalnom nivou. Tromesečna vrednost EURIBOR-a na dan obračuna primera 12.08.2021. je iznosila -0,5470. Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke

   Program kreditiranja Ministarstva poljoprivrede

   Krediti kreirani tako da pokriju sve potrebe vašeg poslovanja.

   Namena kredita:

   Rok otplate kredita je od 12 do 60 meseci, u zavisnosti od namene. Uslovi kredita važe dok traje program Ministarstva.

    Zatvori

    Reprezentativni primeri

    Reprezentativni primer investicionog kredita u dinarima
    Reprezentativni primer investicionog kredita u dinarima
    Iznos kredita6.000.000 RSD6.000.000 RSD
    Period korišćenja kredita36 meseci36 meseci
    NKS na godišnjem nivou1% godišnje fiksno*3% godišnje fiksno
    tromesečna rata508.138 RSD524.451 RSD
    Naknada na ime obrade kredita (%)1,5% od iznosa odobrenog kredita1,5% od iznosa odobrenog kredita
    Naknada na ime obrade kredita (Iznos )90.000 RSD90.000 RSD
    Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
    Menica dužnika100 RSD100 RSD
    Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
    Taksa za poresko uverenje660 RSD660 RSD
    Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
    EKS na godišnjem nivou 2,03% 4,06%
    Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)6.195.902 RSD6.391.751 RSD
    EKS obračunat na dan12.08.2021.12.08.2021.

    U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od iznosa odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa . *Specijalne pogodnosti za kamatu za subvencionisane kredite važe za klijente ako je : 1. Žena nosilac poljoprivrednog gazdinstva 2.Muškarac nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je navršio najviše 40 godina u tekućoj godini 3. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva čije je prebivalište na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi 4.Ročnost kredita do 36 meseci ili se kredit koristi za namenu za nabavku kvalitetnih priplodnih junica i kvalitetnih priplodnih krava starosti do pet godina Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke

    Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva u dinarima
    Reprezentativni primer kredita za obrtna sredstva u dinarima
    Iznos kredita2.000.000 RSD2.000.000 RSD
    Period korišćenja kredita18 meseci18 meseci
    NKS na godišnjem nivou1% godišnje fiksno *3% godišnje fiksno
    tromesečna rata336.251 RSD342.057 RSD
    Naknada na ime obrade kredita (%)1,5% od iznosa odobrenog kredita1,5% od iznosa odobrenog kredita
    Naknada na ime obrade kredita (Iznos )30.000 RSD30.000 RSD
    Troškovi koji prate odobrenje kredita, poznati u trenutku oglašavanja
    Menica dužnika100 RSD100 RSD
    Izveštaj Kreditnog biroa dužnika246 RSD246 RSD
    Taksa za poresko uverenje660 RSD660 RSD
    Mesečna naknada za vođenje računa200 RSD200 RSD
    EKS na godišnjem nivou 3,03% 5,08%
    Ukupan iznos kredita (glavnica, kamata, troškovi)2.052.111 RSD2.086.949 RSD
    EKS obračunat na dan12.08.2021.12.08.2021.

    U obračunu EKS-a uključene su i sve naknade poznate u momentu odobravanja kredita: naknada za odobravanje kredita jednokratno od iznosa odobrenog kredita , naknada za izveštaj Kreditnog biroa i naknada za 2 menice , taksa za poresko uverenje i mesečna naknada za vođenje računa. *Specijalne pogodnosti za kamatu za subvencionisane kredite važe za klijente ako je : 1. Žena nosilac poljoprivrednog gazdinstva 2.Muškarac nosilac poljoprivrednog gazdinstva koji je navršio najviše 40 godina u tekućoj godini 3. Nosilac poljoprivrednog gazdinstva čije je prebivalište na području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi Navedeni primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.Za personalizovanu ponudu na raspolaganju smo vam u ekspoziturama naše Banke

    Mapa ekspozitura

    Pronađite ekspozituru

    Online ekspozitura

    Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

    Saznaj više
    Vrati se gore