Krediti za nova jutra

Investicioni krediti na 15 godina!
I za zemlju i za kuću!

Poljoprivreda

Jedinstveni investicioni kredit za registrovana poljoprivredna gazdinstva,
za kupovinu kuće ili zemlje!

Da dobra jutra budu još bolja!


 • Povoljna kamata
 • Grejs period do 1 godine
 • Odobravanje kredita u kratkom roku
 • Izaberite sami kako ćete plaćati glavnicu: mesečno, kvartalno ili šestomesečno
 • Za kredit nije potrebno životno osiguranje kao ni osiguranje predmeta zaloge!

Uslovi kreditiranja

Kamatna stopa 

 • NKS *: od 4,76% (6% + 6M EURIBOR) na godišnjem nivou
 • * NKS je promenljiva i usklađuje se sa 6M EURIBOR-om (6M EURIBOR na dan 27.02.2017. iznosi - 0,2380% godišnje).

Iznos kredita 

 • Minimum iznos 10.000 EUR

Period otplate kredita 

 • Do 15 godina
 • Kredit je indeksiran u EUR, a isplata i vraćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS
 • Učešće: min. 10% od vrednosti nepokretnosti koja se kupuje.

Obezbeđenje kredita

 • Menice i hipoteka I reda na poljoprivrednom zemljištu.


Primeri otplate kredita

Reprezentativni primeri otplate investicionog kredita sa periodom otplate na 15 godina /tromesečni anuitet

Iznos kredita u EUR 20.000 50.000 100.000
Naknada za odobravanje kredita u EUR 100 250 500
Anuitet u EUR 468 1.171 2.341
EKS 5,31% 5,17% 5,05%
Primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.
U obračunu EKS uključene su i sve naknade i troškovi poznati u momentu odobravanja kredita: naknada za izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD; naknada za dve menice 100 RSD; mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD; izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR; procena nepokretnosti 100 EUR; overa založne izjave od 7.200 RSD do 20.160 RSD u zavisnosti od iznosa potraživanja; upis hipoteke od 20.000 RSD do 50.000 RSD u zavisnosti od iznosa potraživanja.
U obračunu EKS, korišćena je vrednost 6M EURIBOR-a (-0,2380% godišnje) na dan 27.02.2017.)
Kamata se usklađuje sa vrednošću 6M EURIBOR-a na šestomesečnom nivou.

Prevremena otplata kredita

Naplaćuje se samo u slučaju da je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD u periodu od 12 meseci. Visina naknade je limitirana do visine pretrpljene štete, a najviše do:

 • 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo više od jedne godine.
 • 0,05% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo manje od jedne godine.

Naknada ni u kom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koji bi bio plaćen za period od prevremene otplate do roka ispunjenja obaveze.Informišite se!

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou, možete pogledati ovde
Treba vam kredit?

Kontaktirajte nas odmah!
Brzo i jednostavno do najvažnijih informacija

Prijava

Poljoprivreda