Investicioni kredit na 5 godina

Povoljni uslovi finansiranja za rastuće potrebe vašeg gazdinstva
Grejs period godinu dana!

Poljoprivreda

Izaberite kako ćete otplaćivati kredit: mesečno, tromesečno ili šestomesečno!

Namena kredita

 • Kupovina poljoprivredne mehanizacije (traktora, kombajna, berača...)
 • Kupovina stoke(junica, teladi, svinja, ovaca ...)
 • Izgradnja staklenika i plastenika
 • Izgradnja sistema za navodnjavanje
 • Razvoj proizvodnje voća i povrća organskog porekla
 • Rekonstrukcija i izgradnja objekata (silosi, štale, objekti za karantin uvozne stoke, hladnjače i sl)
 • Kupovina poljoprivrednog zemljišta itd.

Uslovi kreditiranja

 • Kamatna stopa: NKS od 5,75% godišnje (promenljiva, vezana za 3M EURIBOR)
 • Naknada za odobravanje kredita fiksno: od 0,50% do 1,50% jednokratno od iznosa kredita (min.100 EUR)
 • Rok otplate kredita do 5 godina
 • Grejs period do 1 godine
 • Mogućnost izbora otplate glavnice: mesečno, tromesečno ili šestomesečno
 • Otplata kamate: mesečno ili tromesečno
 • Kredit je indeksiran u EUR, a isplata i vraćanje je u dinarima po srednjem kursu NBS


 Primeri otplate kredita

Reprezentativni primeri otplate investicionog kredita na period otplate od 5 godina

Iznos kredita u EUR 5.000 20.000 50.000
Naknada za odobravanje kredita u EUR 100 100 250
Tromesečni anuitet u EUR 289 1.158 2.894
EKS 7,25% 6,93% 6,69%
Primeri otplate kredita su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

U obračun EKS uključene su sve naknade i troškovi poznati u momentu odobravanja kredita:

 • Naknada za izveštaj Kreditnog biroa 205 RSD
 • Naknada za dve menice 100 RSD
 • Mesečna naknada za vođenje paketa računa 129 RSD


Za kredite u iznosu preko 5.000 EUR uključeni su sledeći troškovi:

 • Izdavanje lista nepokretnosti 10 EUR
 • Procena nepokretnosti 100 EUR
 • Overa založne izjave od 7.200 RSD do 14.400 RSD u zavisnosti od iznosa potraživanja
 • Upis hipoteke od 20.000 RSD do 50.000 RSD u zavisnosti od iznosa potraživanjaPrevremena otplata kredita za kredite čija je namena kupovina nepokretnosti

Naknada se naplaćuje samo u slučaju da je iznos prevremene otplate veći od 1.000.000 RSD u periodu od 12 meseci. Visina naknade je limitirana do visine pretrpljene štete, a najviše do:

 • 1% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo više od jedne godine
 • 0,50% iznosa prevremeno otplaćenog kredita, ako je do kraja otplate ostalo manje od jedne godine

Naknada ni u kom slučaju ne može biti veća od iznosa kamate koji bi bio plaćen za period od prevremene otplate do roka ispunjenja obaveze.Informišite se!

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou, možete pogledati ovde


 

Obezbeđenje kredita

 • Menica
 • Menično ovlašćenje.

U zavisnosti od visine plasmana, roka otplate i klasifikacije pojedinačnog klijenta, kao dodatna sredstva obezbeđenja prihvataju se:

 

 • Kreditno sposoban jemac
 • Hipoteka I reda na nepokretnost
 • Zaloga nad pokretnom imovinom
 • Garancija poslovne banke .
 • Depozit
 • Cesija potraživanja i/ili
 • Vinkulacija polise osiguranja


Treba vam kredit?

Kontaktirajte nas odmah!
Brzo i jednostavno do najvažnijih informacija

Prijava

Poljoprivreda