Brzi kredit za obrtna sredstva

Uz minimalnu proceduru i brz rok odobravanja, radovi mogu da počnu što pre!

Poljoprivreda

Posebne povoljnosti

 • Povoljna kamatna stopa
 • Dinarski kredit - nema valutnog rizika!
 • Izveštaj Kreditnog biroa i menicu plaća banka
 • Fleksibilna otplata: kamata mesečno ili tromesečno, a glavnica mesečno, tromesečno ili šestomesečno!
 • Isplata kredita u roku od 2 dana!
Uslovi kreditiranja

Iznos kredita 

 • Do 1.500.000 RSD

Period otplate kredita 

 • 18 meseci

Obezbeđenje kredita

 • 2 blanko sopstvene menice, bez dodatnih sredstava obezbeđenja!

Kamatna stopa

Promenljiva nominalna kamatna stopa

9,88% (6M BELIBOR + 6,17%) na godišnjem nivou

 
 • 6M BELIBOR-a na dan 27.03.2017. iznosi 3,71%


Reprezentativni primeri

Reprezentativni primeri otplate kredita za obrtna sredstva sa periodom otplate na 18 meseci

Iznos kredita u RSD 200.000 500.000 1.500.000
Naknada za odobravanje kredita u dinarima 4.000 10.000 30.000
Tromesečni anuitet u RSD 36.283 90.707 272.121
EKS 12,97% 12,91% ** 12,89% **
* U obračunu EKS, korišćena je vrednost 6M BELIBOR-a na dan 27.03.2017. (3,71%).

Kamata se usklađuje sa 6M BELIBOR-om na šestomesečnom nivou.

Primeri su informativnog karaktera i ne mogu se koristiti u druge svrhe.

Troškovi koji padaju na teret korisnika poznati u momentu oglašavanja i koji ulaze u obračun efektivne kamatne stope:

 • Mesečna naknada za vođenje paketa računa: 129 dinara
 • Naknada za odobravanje kredita: fiksno 2% na iznos odobrenog kredita jednokratno (minimum 2.000 dinara)


Informišite se!

Aktuelne vrednosti Referentne kamatne stope NBS, kao i vrednosti BELIBOR-a i EURIBOR-a ažurirane na dnevnom nivou, možete pogledati ovdePreuzmiteTreba vam kredit?

Kontaktirajte nas odmah!
Brzo i jednostavno do najvažnijih informacija

Prijava

Poljoprivreda