0800 23 23 22

Payment gateway za Magento

Jednostavna instalacija. Detaljna dokumentacija. Test kredencijali

Ukoliko imate parametre za pristup, možete se ulogovati klikom na Log in

OTP Developer's Corner

Istražite sve funkcionalnosti OTP e-commerce rešenja

Verzija plugina
1.0.0
Podržana Magento verzija
2.0.x – 2.2.x
Download plugin-a

Instalacija

NAPOMENA: Administracija Magenta samo po sebi nije proporučiva za obične korisnike. Ukoliko niste dovoljno stručni (nikada niste instalirari modul za Magento) savetujemo da se obratite tehničkoj podršći pogotovu ukoliko je Vaš sajt već u funkciji.

Pošto se logovani preko SSH-a upgrade komanda ce koristiti trenutni nalog da podesi valsništvo nad novim fajlovima. Da bi ovo ispravili Izvrsite ponovo komandu:

očistite keš komandom (mozete ovo uraditi i iz backenda System -> Cache managment, pa Refresh svih stavki ):

Podešavanja

Parametri

Omogući – (Eng. Enabled)uključuje ili isključuje plugin na frontendu
Naslov – (Eng. Title)Naslov koji kupci vide u listi raspoloživih metoda plaćanja
Opis – (Eng. Description)Opis koji kupci vide u listi raspoloživih metoda plaćanja
Logo provajdera plaćanja – (Eng. Payment provider logo)Logo provajdera plaćanja
Logo kreditnih kartica – (Eng. Credit cards logo)Ukoliko pri plačanju želita da kupcu odmah skinete novac sa kartice odaberite Prodaja (“Sale”), a ukliko želite da režervišete novac koji će te kasnije skinuti ili osloboditi sa kartice kupca onda Rezervacija sredstava na kartici (“Pre-Authorization/Capture”).
Pretvori u valutu plaćanja – (Eng. Convert to payment currency)Ako koristite valute koje iPay ne može prihvatiti, možete odabrati valutu za pretvaranje iznosa pre nego što napravite zahtev za plaćanje. Za dobijanje kursa se koristi: The Free Currency Converter API
Uvecaj očitani kurs (googlov kurs) za % – (Eng. Increase conversion rate by %)Ako je ‘Pretvori u valutu plaćanja’ podešen da konvertuje ovde možete podesiti korekciju kursa u procentima.
SID korisnika – (Eng. User SID)SID korisnika naloga prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a. NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).
SID ove prodavnice se razlikuje od mog korisničkog SID-a – (Eng. Store SID different from user SID)Ukoliko ovo jeste slucaj postaviti na DA (“Yes”)
SID prodavnice – (Eng. Store SID)SID prodavnice. Ovo dobijate kao podatak od iPay-a. NAPOMENA: Obično dobijate jedan SID koji je ujedno i SID korisnika i SID prodavnice (dva puta unosite isti parametar ako drugačije nije dostavljeno od iPay).
Deljena tajna – (Eng. Shared secret)Shared secret (form redirect): Ovde je potrebno uneti ‘shared secret’ podatak koji dobijate od iPay-a putem SMS poruke. NAPOMENA: Proverite da li je ‘shared secret’ dobro unet i posebno obratite pažnju na specijalne karaktere u suprotnom ćete dobijati sledeću grešku.

Podešavanja

Link za preusmeravanje forme plaćanja – (Eng. Payment form submit URL)Link prihvatne forme plaćanja kod provajdera usluga plaćanja. Za prodavnicu u produkciji postavite link za produkciju umesto testnog. Najčešće su za test: https://test.ipg-online.com/connect/gateway/processing a za produkciju: https://www.ipg-online.com/connect/gateway/processing Ovi linkovi mogu varirati od navedenog, ali svakako ćete dobiti tačne linkove za vas od iPay-a.
Tip platne transakcije – (Eng. Payment transaction type)Izaberi tip transakcije: Naplata (“Sale”) znači da će sredstva sa kartice kupca biti odmah skinuta.Pre-autorizacija/Post-autorizacija (“Pre-Authorization/Capture”) – kupcu se u momentu plaćanja rezervišu sredstva na kartici ali se ne skidaju na vaš račun u tom momentu.Kada ste sigurni da možete kupcu isporučiti uslugu/robu potrebno je da uradite Post-autorizaciju (“Capture”) da bi prebacili novac na svoj račun.Ukoliko ne možete kupcu da isporučite robu/uslugu, onda možete uraditi VOID transakciju da bu kupcu odmah oslobodili rezervisan novac (ovo će svakako banka uraditi posle nekog perioda).
Tip trgovca – (Eng. Merchant type) Izaberite da li je na Vašem nalogu omogućeno C-O-F plaćanje ili ne. C-O-F plaćanje omogućava naplatu bez interakcije kupca, ali ukoliko kupac prethodno pristane da sačuva podatke kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja.
Link COF API servisa – (Eng. COF service URL)Link servisa koji izvršava C-O-F transakcije bez interakcije korisnika preko HostedDataID-a.
COF API korisničko ime – (Eng. COF account username)Lozinka (tajna) za izvršenje C-O-F transakcija (HostedDataID) preko servisa. Ovaj podatak ćete dobiti od iPay-a.
Sačuvaj podatke kreditne kartice na sigurnim serverima provajdera plaćanja – (Eng. Save Credit Card data on provider servers)(neophodno za C-O-F naplatu/required for COF operations) Možete da odaberete da se ovo čuva bez pitanja ili uz pristanak kupca. Takodje je moguće i potpuno isključiti ovu opciju. NAPOMENA: Ovo je neophodno uključiti za C-O-F transakcije. U C-O-F režimu služiće da sačuva broj i datum isteka kartice da kupac ne bi morao da unosi ponovo pri drugoj i svakoj narednoj kupovini od Vas. Ovi podaci se čuvaju kod PCI DSS compliant provajdera (FIRST DATA).
Poruka odricanja od odgovornosti – (Eng. Disclaimer message)Ovde možete navesti poruku odricanja od odgovornosti. Ovaj tekst, iako je parametar, provlači se kroz rutinu za prevod pa ga po potrebi možete lokalizovati.
Za uspešna plaćanja postani status narudžbine na – (Eng. Order status for successful sale)Ovde možete izabrati status narudžbe posle uspešne prodaje. Funkcionalnost ovog parametra nije u okviru modula i ne tretira se već se samo daje samom Magentu.
Napredna podešavanja
Mod plaćanja – (Eng. Pay mode)Ovde možete da odaberete mod plaćanja. Ukoliko sa iPay-om niste utvrdili da vam treba bilo šta drugo, koristite Pay only.
Link za preusmerenje posle uspešnog plaćanja – (Eng. successful payment final url)Po zavrsetku uspešne transakcije na sajtu (frontend) klijent dobija izvestaj o transakciji na uvid. Dugme sa povratak na sajt podrazumevano treba da ide na /checkout/onepage/success ali ako ovo nije slucaj kod vas mozete zameniti link ovde.
Link za preusmerenje posle neuspešnog plaćanja – (Eng. Failed payment final url)Po zavrsetku neuspešne transakcije na sajtu (frontend) klijent dobija izvestaj o transakciji na uvid. Dugme sa povratak na sajt podrazumevano treba da ide na /checkout/onepage/failur ali ako ovo nije slucaj kod vas mozete zameniti link ovde.

Prikazi ovu metodu plaćanja samo klijentima sa sledećim IP-jevima – (Eng. Show this payment method only to the clients with following IP-s)(koriste administratori za testiranje/for testing by site administrator/tech support) Ova opcija je samo za Administratore i koristi se za pilot testiranje kada je naplata karticama dostupna samo za određenu IP adresu npr. želite da testirate u produkciji i da se ova opcija naplate vidi samo za vaš računar pre nego što dozvolite svim Kupcima
Premosti iznos plaćanja – (Eng. Override checkout amount)Prilikom procesa validacije trgovca neki test slučajevi zahtevaju da se koristi određeni tačan iznos. Možete koristiti ovo polje da bi premostili stvani iznos naprudzbine (uključujući i konverziju valute ako postoji)

Parametri:

Su podrazumevani za svaku metodu plaćanja u Magentu i njihove vredosti tretira sam Magento.

Prevod

CSV šablon prevoda možete naći na putanji:

CSV mora imati tačan nayiv kako je predviđeno u Magentu.
CSV ima 2 kolone. Prva je originalni tekst druga prevod.
Ukoliko se rade promene potrebno je pozvati upgrade komandu:

i potom očistiti keš:

Ukoliko ste imali svoje promene i zelite da dobijete svež polazni fajl možete koristiti podrayumevanu magento komandu:

Rad sa dodatkom

Ukoliko je sve podešeno pravilno na Vašem sajtu pojaviće se opcija plaćanja iPay metodom.

Modul se normalno integriše u Magento i daje sve opcije osim Return/Refund-a (Povrat novca) – on se mora raditi sa Virtuelnog Terminala provajdera placanja. Modul ce prihvatati i obradjivati sve automatizovane poziva iz magenta i drugih modula.

Po uspesnoj trasakciji prodaje (sale) ili pre-autorizacije (preauth) modul ce kreirati račun (invoice) po automatizmu,

te ako je transakcija tipa pre-autorizacije (preauth) možete uci u njega i izvršiti post-autorizaciju. Komanda “Capture” u magentu. Takodje moze se i otkazati nakon čega se dobija opcija VOID kojim možete osloboditi sredstva sa kartice kupca.

Trgovci sa C-O-F opcijom plaćanja
Trgovci sa C-O-F opcijom plaćanja mogu vršiti naplatu sa kartica bez neposredne intervencije kupca ukoliko je kupac prethodno dao saglasnost za to.

Modul ce sam prepoznati situacije kada je moguće izvršiti C.O.F naplatu ili VOID transakciju.

Ukoliko je kupac na sajtu i zeli da izvrsi novo plaćanje, a prethodno je dao saglasnost za čuvanje podataka, naplata će se izvrsiti bez unosa kartice.

Ukoliko postoji problem ili nema saglasnosti biće normalno preusmeren na formu za unos podataka kartice.

Ukoliko C.O.F. prodavac želi da izvrši novu naplatu klijentu opcija za naplatu iPay metodom biće dostupna u fromi kreiranja porudzbine nakos sto se unesu proizvodi. Ukoliko je sve ok, postoji sacuvana saglanost i kartica je i dalje važeća izvršiće se C.O.F. naplata. U suprotnom modul će vratiti grešku i moraćete da trazite od klijenta da svojom intervencijom obnovi sačuvane podatke. C-O-F podaci se dobijaju kalkulacijom. Vezani su za kombinaciju email-a kupca i domena. Neće biti upotrebivi na drugom domenu ili ukoliko klijent upotrebi drugu email adresu. U tom slučaju kupac ponovo mora da da saglasnost sa novim email-om ili na novom domenu vaseg sajta.

C-O-F i obični trgovci

Povrat novca (“Return/Refund”) se ne može izvršiti sa sajta. Morate to uraditi sa portala prodavca (test.ipg-online.com/vt/login/ ili www.ipg-online.com/vt/login/), a posle ažurirati tu informaciju u detaljima porudžbine na vašem sajtu.

Tehnički problemi

Da bi plugin mogao da funkcioniše neophodno je da Vaš web-server zadovoljava sledeće uslove:

U trenutku razvoja modula aktuelna verzija Magenta je 2.3.0.
Podrška za budiće verzije će biti dostupna i ako primetite da postoji problem molimo prijavite na ecommerce@otpsrbija.rs .
Po tvrdnjama Magenta modul bi trebalo raditi i sa Magento 2.0.X, 2.1.X, 2.2.X

Opis funkcionalnosti

Plaćanje platnom karticom        IPS-QR        Card on file        Recurring payment        PayByLink    Direct payment    3d secure

Intergracija Ecommerca-a

WordPress     Woocommerce    Magento    Joomla     Presta     Custom code    API    iPay    PIM

Registracija

Login

Mapa ekspozitura

Pronađite ekspozituru

Online ekspozitura

Tim stručnih online bankara radi za vas svakog radnog dana od 08:00 do 18:00 časova i subotom od 09:00 do 13:00

Saznaj više
Vrati se gore